Korraldatud jäätmeveo riigihanke alusdokumendid

Korraldatud jäätmevedu on üks kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmehoolduse meetmetest, mille eesmärgiks on vältida või vähendada jäätmeteket ning tõsta jäätmehoolduse taset läbi jäätmete liigiti kogumise. Selleks, et elanikele oleks jäätmete liigiti kogumine motiveeriv ning võimalikult mugav on KOV kohustatud korraldama üksi, koostöös teiste KOV-i üksuste või asutustega korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks riigihanke.

Korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessioonilepingu riigihanke alusdokumendid esitatakse enne riigihanke alustamist seisukohavõtuks Keskkonnaametile, kes vajaduse korral esitab kahe nädala jooksul riigihanke alusdokumentide kättesaamisest arvates ettepanekud nende täiendamiseks või muutmiseks. Kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmehooldust reguleerib jäätmeseaduse 4. peatükk.

Riigihange alusdokumendid esitatakse aadressile info@keskkonnaamet.ee.

Abimaterjalid

Soovitused korraldatud jäätmeveo riigihanke alusdokumentide koostajale on leitavad Keskkonnaameti poolt koostatud juhendmaterjalist (521.65 KB, PDF)

Konkurentsiameti soovitused KOV-idele jäätmeveohindade kontrollimiseks (PDF)

Korraldatud jäätmeveoga seotud riigihanked on leitavad riigihangete registrist

 

Kas teadsid, et?

KOV peab korraldatud jäätmeveo riigihanke dokumentides määrama jäätmekäitluskoha, kuhu korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid veetakse.

Jäätmekäitluskoht leitakse konkurssi või riigihankega. Tutvu ka vastavasisulise riigikohtu kohtulahendiga nr 3-3-1-68-14.

 

Kas teadsid, et?

KOV peab korraldama enda territooriumil vähemalt järgnevate jäätmete liigiti kogumise:

  • paber ja kartong (20 01 01);
  • plastid (20 01 39);
  • metallid (20 01 40);
  • biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (20 02 01);
  • biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed (20 01 08);
  • paberi- ja kartonipakendid (15 01 01)
  • plastpakendid (15 01 02);
  • metallpakendid (15 01 04);
  • klaaspakendid (15 01 07);
  • klaas (20 01 02).

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.