„Rohelise nimekirja“ jäätmete riikidevaheline vedu

„Rohelise nimekirja“ ehk mittekontrollitavad jäätmed on 1013/2006/EÜ (artikkel 3 lg 2) kohaselt:

  • jäätmeliigid lisas III ja IIIB 
  • jäätmesegud, mis koosnevad kahest või enamast lisas III loetletud jäätmeliigist ja need on taaskasutamisel keskkonnaohutud ning loetelu lisas IIIA on kooskõlas artikliga 58.

Üldnõuded

Jäätmesaadetisega kaasas olevad dokumendid:

  • Määruse 1013/2006/EÜ lisa VII (Annex VII) täidetud vorm;
  • Jäätmete saatmist korraldava isiku ja taaskasutatavate jäätmete vastuvõtja vahel sõlmitud leping.

Määruse 1013/2006/EÜ artikli 18 üldnõudeid rakendatakse "rohelise nimekirja" jäätmetele koguses:

  • taaskasutamiseks määratud jäätmesaadetistele üle 20 kg
  • laboratoorseteks katseteks määratud mistahes jäätmetele kuni 25 kg 
  • Eesti tagatisraha pakendid üle 4 kg

Vedu kolmandatesse riikidesse

Taaskasutamise eesmärgil "rohelise nimekirja" jäätmete väljavedu kolmandatesse riikidesse, mis ei kuulu OECD-sse, kehtib määrus 1418/2007/EÜ.

Saatedokumentide edastamine

Riikidevahelise jäätmesaadetise transporti korraldav isik või jäätmete vastuvõtja Eestis peab Keskkonnaametile esitama, kolme päeva jooksul pärast jäätmete saabumist jäätmekäitluskohta, (1013/2006/EÜ artikkel 18 lg 1) vastava jäätmesaadetise saatedokumendina lisa VII täidetud vormi, aadressil: annexVII@keskkonnaamet.ee.

JäätS § 116 lg 3 kohaselt tuleb saatedokumente säilitada 5 aastat.

Abimaterjalid

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.