Sa oled siin

Äntu maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine

Keskkonnaamet plaanib muuta Vabariigi Valitsuse 2005. a määrust nr 246 „Äntu maastikukaitseala kaitse-eeskiri”. Kaitse-eeskirja on vaja muuta, et viia see kooskõlla kehtivate õigusaktidega ning täita looduskaitse ja metsanduse arengukavaga seatud eesmärke.

Kaitse-eeskirja muutmiseks on Keskkonnaamet koostanud väljatöötamise kavatsuse. Väljatöötamise kavatsus on dokument, kus selgitatakse, miks praegu kehtivat kaitse-eeskirja on kavas muuta ning milliseid muudatusi plaanitakse. Väljatöötamise kavatsusega saab tutvuda siinse teate allosas. 

Olulisemad kavandatavad muudatused:
•    Riigimaadel suurendatakse sihtkaitsevööndi pindala 130 ha võrra. Sihtkaitsevööndi režiim on rangem kui piiranguvööndi oma, nt on sihtkaitsevööndis majandustegevus keelatud. Eramaid täiendavalt sihtkaitsevööndisse ei arvata.
•    Muudetakse piiranguvööndis metsade majandamise tingimusi: hall-lepikutes lubatakse lageraiet; teistes metsades saab endiselt teha turberaiet langi suurusega kuni 5 ha; sanitaarraie tegemisel ei tohi täius langeda alla 40%; ühe hektari kohta jätta alles vähemalt 20 tihumeetrit kasvavaid puid või nende säilinud püstiseisvaid osi (vaata täpsemalt väljatöötamise kavatsuse peatükk 3.1).
•    Igasugune ehitustegevus (ka see, mis ei vaja kohaliku omavalitsuse luba) tuleb Keskkonnaametiga kooskõlastada. Metsamaale hooneid ei ole lubatud ehitada.

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema Äntu maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise kavandamises. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Kui Teil on ettepanekuid kavandatud muudatuste parandamiseks või täiendamiseks, siis palume need koos põhjendustega saata hiljemalt 29.07.2019. a kirjalikult Keskkonnaameti Rakvere kontori aadressil Kunderi 18, Rakvere 44307 või e-kirjaga info@keskkonnaamet.ee.

Pärast tutvustamisperioodi lõppu esitatakse väljatöötamise kavatsus 2019. aasta sügisel keskkonnaministrile määruse „Äntu maastikukaitseala kaitse-eeskiri” eelnõu menetluse algatamiseks. Pärast algatamist koostatakse määruse eelnõu, mille kohta on võimalik arvamust avaldada avalikustamise perioodil. 

Lisainfo: Liggi Namm, 522 6894, liggi.namm@keskkonnaamet.ee

Väljatöötamise kavatsus (957.99 KB, PDF)

Äntu maastikukaitseala. Foto: Liggi Namm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.