Language switcher

You are here

Keskkonnaamet andis loa veel üheksa hundi küttimiseks

Hundi jäljerada. Foto: Aimar Rakko

Tuginedes lisandunud teabele hundi leviku ja arvukuse kohta andis Keskkonnaamet loa veel üheksa hundi küttimiseks sel jahihooajal.

Küttimislimiidi suurendamisel tugineti Keskkonnaagentuuri ettepanekule, mis lähtus hundi küttimis-, vaatlus- ja kahjustusandmetest. Silmas peeti, et küttimismahu teise osa realiseerimisel jääks huntide 2021. aasta pesakondade arv tegevuskavaga määratud vahemikku.

Keskkonnaagentuuri hinnangul on alates püsiva lumikatte saabumisest tehtud jäljevaatlustest ning kütitud isendite kohta kogutud andmetest lisandunud info põhjal teada vähemalt 26 hundi pesakonna olemasolu möödunud aasta sügisel. Suure tõenäosusega lisandub neid andmete ja bioproovide edasisel laekumisel ja analüüsil juurde veelgi. See kinnitab ulukite seire 2020. aasta aruandes esitatud hundi juurdekasvuprognoosi paikapidavust.

Keskkonnaameti jahinduse peaspetsialist Margo Tannik selgitab, et küttimismaht kehtestatakse juba paaril viimasel aastal mitmes jaos, et limiit vastaks parimale võimalikule teadmisele. „Võrreldes sügisega on lisandunud andmeid hundi pesakondade kohta, paraku on lisandunud ka kahjustusi ning mõnest piirkonnast oleme saanud uut infot kärntõves huntide kohta. Kui sügisel kehtestasime hundi küttimismahuks 140 isendit, kellest nüüdseks on kütitud 124 looma, siis praegune lisaluba anti üheksa hundi küttimiseks viies piirkonnas,“ ütles Tannik.

Lisaks algselt kehtestatud küttimismahule lubab Keskkonnaamet küttida hunte küttimismahu teises osas järgmiselt:
• Järva ohjamisalal (Esna jahipiirkonnas) 3 isendit;
• Lääne-Viru ohjamisalal (Päinurme jahipiirkonnas) 1 isend;
• Järva ja Pärnu-Rapla ohjamisalal (Valtu jahipiirkonnas) 1 isend;
• Lõuna-Läänemaa ohjamisalal 2 isendit;
• Pärnu-Viljandi ja Alam-Pedja ohjamisalal (Päri-Metsküla, Sürgavere ja Lembitu jahipiirkonna osades) 2 isendit.

Valtu jahipiirkonnas ning Lõuna-Läänemaa ohjamisalal võib küttida vaid üksikult liikuvaid isendeid, kelle puhul on suurem risk, et nad kujunevad nuhtlusisenditeks.

Pärnu-Viljandi ja Alam-Pedja ohjamisaladele on eraldatud Päri-Metsküla, Sürgavere ja Lembitu jahipiirkondadesse huntide küttimismaht seoses koerte murdmisega 2021. aasta alguses.

Sel aastal on probleemiks kujunenud ka huntide kärntõbi – mõnes piirkonnas on vaja küttida just kärntõbiseid hunte, et piirata haiguse levikut tervetele loomadele. „Haigeid isendeid on korduvalt nähtud inimasulate lähedal, sest nende võime iseseisvalt metsast toitu hankida on haiguse tõttu raskendatud. Seega aitab küttimine vältida edasiste kiskjakahjustuste ja tervete loomade nakatumise ohtu“ rääkis Tannik. Esna ja Päinurme jahipiirkondades võibki küttida vaid kärntõve tunnustega isendeid.

Hunte on lubatud Eestis küttida alates 1. novembrist kuni veebruarikuu lõpuni (sellel aastal 28. veebruarini).

Lisateave:
Margo Tannik
Keskkonnaameti jahinduse peaspetsialist
margo.tannik@keskkonnaamet.ee
516 0148

Leili Tuul
kommunikatsiooninõunik
leili.tuul@keskkonnaamet.ee
5347 9214


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media