Language switcher

You are here

87 kotka ja must-toonekure pesapaika saavad tõhusama kaitse

Kotka pesapuu ümber moodustunud poolringi kujuline pesapaik

Kaitsevööndi osaline kehtestamine nende kotkaste ja must-toonekurgede pesapaikade ümber, kelle pesapuu asub sihtkaitsevööndis, tagab selle, et 87 kotka ja must-toonekure pesapaika on edaspidi tõhusamalt raie mõju eest kaitstud.

Senise praktika alusel ei moodustunud kotkaste ja must-toonekurge pesade ümber kaitsevöönd, kui pesapuu asus olemasoleva kaitstava ala sihtkaitsevööndis. Seega võis juhtuda, et sihtkaitsevööndi piiril paiknevate pesade läheduses võis teha raiet, mis muutis pesitsuskoha kotkale või must-toonekurele sobimatuks.

„Nii oli tekkinud olukord, kus osa ranges sihtkaitsevööndis asuvatest pesadest olid kehvemini kaitstud, kui väljaspool kaitstavaid alasid asuvad pesad, mistõttu tuli senist praktikat muuta,“ selgitas Keskkonnaameti liigikaitse büroo juhataja Marju Erit. Seetõttu moodustub edaspidi kõigile kotka ja must-toonekure pesadele automaatne püsielupaiga poolring väljapoole senist sihtkaitsevööndit jäävale alale looduskaitseseaduses ettenähtud ulatuses. Nii on kotkaste ja must-toonekurgede pesapaigad tervikuna sihtkaitsevööndis.

Juuresoleval kaardipildil on näha kotka pesapuu, mis asub sihtkaitsevööndi piiri lähedal ja kuhu nüüd on tekkinud poolringi kujuline püsielupaik (uus sihtkaitsevöönd). Varem oleks saanud seni piiranguvööndisse jäävas metsaosas vahetult kotka pesapuu kõrval teha näiteks aegjärkset raiet kuni 2 ha suuruse langina ja väljaspool kaitstavat ala pesitsusperioodivälisel ajal metsa tavapärases korras raiuda.

Muudatuse tulemusena laienevad looduskaitselised piirangud senisele majandusmetsale 271 hektari ulatuses, millest 70% on riigimaal ja 30% ehk 79 ha eramaadel. Eramaal puudutab muudatus 81 maaüksust, kõiki maaomanikke teavitatakse lähiajal personaalselt.

Meeldetuletuseks, et looduskaitseseaduse alusel tekivad kotka ja must-toonekure pesapuude ümber kohe peale leidmist sihtkaitsevööndi kaitsekorraga püsielupaigad, mille ulatus pesapuust on sõltuvalt liigist 100-500 meetrit. Metsaraied ja muu majandustegevus on püsielupaigas keelatud, sinna on võimalik taotleda iga-aastast erametsatoetust või soovi korral müüa see oluliste kitsenduste tõttu riigile.

Mitmed kotkad on juba pesapaika jõudnud, korrastavad pesa ja valvavad oma pesitsusterritooriumit, näiteks kaljukotkas, kelle pessa on paigaldatud kaamera: https://www.kotkas.ee/klubi/kaamerad. Pesakaamerad on paigaldatud MTÜ Kotkaklubi poolt Keskkonnainvesteeringute Keskuse jt rahastajate toel.

Lisainfo:
Marju Erit
Keskkonnaameti liigikaitse büroo juhataja
marju.erit@keskkonnaamet.ee
5649 6373

Leili Tuul
kommunikatsiooninõunik
leili.tuul@keskkonnaamet.ee
5347 9214


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media