Language switcher

You are here

Alates 2021. aastast on sortimata plastijäätmete Euroopast väljavedu keelatud

Plastijäätmed.
Plastijäätmed.

1. jaanuarist 2021 hakkasid Euroopa Liidus kehtima uued reeglid plastijäätmete riikidevahelistele vedudele. Uute reeglite järgi tohib sortimata plastijäätmeid vedada Eestist üksnes Euroopa Liidu liikmesriikidesse.

„Uute nõuete eesmärk on esmajoones innustada plastijäätmete liigiti kogumist, mis võimaldab neid kohe ringlusse suunata. Teisalt aitab see vältida plastijäätmete loodusesse sattumist väiksema käitlusvõimekusega riikides,“ sõnas Keskkonnaameti jäätmebüroo peaspetsialist Katrin Kaare.

Plastijäätmete teke on aasta-aastalt suurenenud. „Nende jäätmete kogumine, käitlemine ja ringlusse suunamine tekitab üha enam raskusi. Võimalusel tuleb plastijäätmeid kindlasti ringlusse võtta ehk toota nendest uusi plasttooteid,“ lisas Katrin Kaare.

Nendesse riikidesse, mis ei kuulu Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD), on lubatud vedada vaid liigiti kogutud puhast, kergesti ringlusse võetavat plasti. OECD riikidesse võib küll sega-plastijäätmeid eksportida, kuid seda ainult kirjaliku loa alusel.

Euroopa Liidu liikmesriikide vahel jätkub senine kord, kuid plastijäätmete koodid on muutunud. Nendega saab tutvuda Keskkonnaameti kodulehel.

Rohkem teavet selle kohta, kuidas 2021. aastast riikidevaheline plastijäätmete vedu toimub, leiab Keskkonnaameti kodulehelt. Keskkonnaametil on edaspidi plaanis uutest nõuetest kinnipidamist ka kontrollida.

  • 2019. aasta mais leppisid 158 riiki – nende seas Eesti – Baseli konventsiooni konverentsil kokku, et plastijäätmete ekspordile tuleb seada senisest rangemad nõuded.

Lisateave:
Katrin Kaare
Keskkonnaameti jäätmebüroo peaspetsialist
katrin.kaare@keskkonnaamet.ee
5300 0843

Andri Küüts
Keskkonnaameti avalike suhete nõunik
andri.kuuts@keskkonnaamet.ee
5745 0332


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media