Language switcher

You are here

Vormsi maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine

Keskkonnaministri 18.03.2020. a käskkirjaga nr 124 algatati Vormsi maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

Eelnõu, seletuskirja ja kaardiga saab tutvuda avaliku väljapaneku ajal 07.12.2020 kuni 24.01.2021 Keskkonnaameti veebilehel siinse teate allosas, Keskkonnaameti Haapsalu kontoris (Lahe tn 8) ja Vormsi vallamajas. 

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema avalikustatud kaitse-eeskirja menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Oma parandusettepanekud ja vastuväited määruse eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Lahe tn 8 Haapsalu 90503) hiljemalt 24.01.2021.

Arvestades COVID-19 pandeemilist levikuvõimet ja soovitatud ettevaatusabinõusid, teeme looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta. Vastava ettepanekuta avalikku arutelu ei korraldata. Eelistame suhelda sidevahendeid kasutades, vajadusel lepime kokku individuaalse kohtumise või arutelu veebi teel. Oma soovist palume teatada hiljemalt 24.01.2021. 

Kui nimetatud tähtajaks ei ole määruse eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2021. aasta teisel poolel. Pärast määruse jõustumist tehakse Euroopa Komisjonile ettepanek Väinamere loodusala piiri muutmiseks, et viia see vastavusse maastikukaitseala ja hoiuala piiriga.

Lisainfo: Elle Puurmann, 517 4811, elle.puurmann@keskkonnaamet.ee.

Kaitse-eeskirja eelnõu (507.55 KB, PDF)

Seletuskiri (746.96 KB, PDF)

Kaardid:

Vormsi maastikukaitseala 1 (6.39 MB, PDF)

Vormsi maastikukaitseala 2 (4.8 MB, PDF)

Väinamere hoiuala 1 (3.81 MB, PDF)

Väinamere hoiuala 2 (8.24 MB, PDF)

Väinamere hoiuala 3 (2.61 MB, PDF)

Saxby tuletorn ja loomets Vormsi maastikukaitsealal. Fotod: Risto Sauso


 

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media