Language switcher

You are here

Lepinguriigi kiirgustegevusloa tunnustamine

Keskkonnaamet tunnustab teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis väljastatud kiirgustegevusluba, kui ettevõtja soovib teostada Eestis kiirgustegevust piiratud ajaperioodil.

Kui ettevõtja on registreeritud teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis ning talle on seal väljastatud kiirgustegevusluba, esitab ettevõtja Eestis teenuse osutamiseks Keskkonnaametile selle tegevusloa tunnustamiseks taotluse järgmiste andmete ja dokumentidega:

 1. taotleja nimi, registrikood ja kontaktandmed;
 2. kavandatava kiirgustegevuse kirjeldus;
 3. koopia asukohariigis pädeva asutuse väljastatud kiirgustegevusloast, mis on legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostilliga), kui välisleping ei sätesta teisiti;
 4. kiirgustegevusloa eestindus, mille on teinud vandetõlk või mis on notariaalselt kinnitatud;
 5. väljavõte asukohamaa äriregistri registreerimiskaardist;
 6. kiirgustegevuse asukoht ja ajaperiood Eestis;
 7. Eesti-poolse tellija esindaja kontaktandmed;
 8. andmed kiirgustöötajate, nende erialase väljaõppe ja isikudooside seire kohta;
 9. muud andmed, mis on vajalikud kiirgusohutuse hindamiseks.

Kiirgustegevuseks on muuhulgas ka kiirgusallika (k.a. elektrikiirgusseadme) paigaldadamine, remontimine ja hooldamine, mida teostatkse sageli tootja või tootja poolt volitatud esinaja poolt.

VORM Taotluse esitamseks - SIIN (189.48 KB, PDF)

Väljastatud tunnustusotsusele märgitakse:

 1. tunnustuse saanud ettevõtja nimi ja registrikood;
 2. tunnustuse saanud ettevõtja ning kontaktisiku aadress ja kontaktandmed;
 3. kiirgustegevuse nimetus;
 4. kiirgustegevuse asukoht;
 5. tunnustuse kehtivusaeg;
 6. kiirgustöötajate andmed;
 7. kiirgustegevusest ja selle eripärast tulenevad kiirgusohutuse ja kiirgusseire nõuded ning muud kiirgustegevust iseloomustavad andmed.


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media