Language switcher

You are here

Ülevaade Keskkonnaametist 2019/2020

Hea lugeja!

Nagu igal inimesel nii on ka organisatsioonil oma lugu, mis aja jooksul areneb. Oled avanud e-raamatu „Keskkonnaameti lood“, milles anname paarikümne teksti, illustratsioonide ja faktilise info abil põgusa ülevaate oma viimase aja tegevustest. Loe e-raamatut SIIN (5.62 MB, PDF).

 

Siinne valik katab mõistagi väikese osa meie teenustest. Keskkonnaameti missioon on luua ja hoida puhast elukeskkonda praegu, aga mõeldes ka tulevastele põlvedele. Mul on siiralt hea meel, et see siht on silme ees Keskkonnaameti kõigil 340 asjatundlikul ja pühendunud töötajal. Aitäh teile! Meie edulood sünnivad ennekõike väga tihedas koostöös partnerite, klientide ja loodusega. Aitäh, et hoolite!

Üleilmsed suundumused seavad Keskkonnaameti ette aina uusi ja keerukamaid ülesandeid ning ühiskonna ootused meie teenustele üha kasvavad. Soovime olla tuntud nii kliendikeskse kui ka pere- ja töötajasõbraliku organisatsioonina. Samas otsime pidevalt võimalusi, kuidas teha oma tööd nutikamalt ja arendada e-Keskkonnaametit.

On selge, et ühiskonna areng toob kaasa keskkonnamõju. Keskkonnaamet paikneb seejuures erinevate ja sageli vastanduvate huvide ristteel. Üks meie kõige keerulisematest rollidest ongi erinevate huvide tasakaalustamine. Keskkonnaamet toetab ühiskonna arengut, luues loodusvarade kasutamiseks ausa konkurentsikeskkonna. Selle käigus kogume riigieelarvesse keskkonnatasudena ligikaudu 100 miljonit eurot aastas.

Meie töötajatelt oodatakse õigustatult tipptasemel professionaalsust ja sõltumatust oma otsustes. Riigile oluliste suurte arendusprojektide elluviimisel eeldatakse meilt kiiret ja põhjalikku tööd. See kõik nõuab Keskkonnaametile piisava eelarve eraldamist, et muu hulgas viia töötajate motivatsioonipakett konkurentsivõimelisele tasemele. Kuigi viimastel aastatel on ameti eelarve kasvanud, ei ole see veel siiski kestlik ja seab ohtu arengu ühiskonnale tähtsates küsimustes.

Loomulikult vaatame hoolikalt üle, milliseid teenuseid on meil võimalik pakkuda praeguste ressurssidega ja millised tegevused eeldavad lisaraha. Samuti peame julgema vähendada või hoopiski ära jätta neid tegevusi, mis loovad ühiskonnale ja looduskeskkonnale
vähem väärtust.

Aitäh kaasa mõtlemast ja head lugemist!

Riho Kuppart
Keskkonnaameti peadirektor

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media