Language switcher

You are here

Vabariigi Valitsus kinnitas Seli-Angerja maastikukaitseala kaitse-eeskirja

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2020. a määrusega nr 50 kinnitati Seli-Angerja maastikukaitseala kaitse-eeskiri. Kaitse-eeskiri on avaldatud Riigi Teataja I osas 27.06.2020, 3 ning see jõustub 7. juulil 2020. a. Kaitse-eeskirja, seletuskirja ja kaardiga saab tutvuda Riigi Teataja kodulehel (www.riigiteataja.ee) ja siinse teate allosas.

Seli-Angerja maastikukaitseala asub Rapla maakonnas Kohila vallas Salutaguse külas ja Rapla vallas Pirgu külas. Kaitseala on moodustatud Seli-Angerja servamoodustiste kaitseala põhjal. Kaitseala pindala on 100,6 hektarit, millest eramaa moodustab 83 ja riigiomandis olev maa 17,6 ha. Kaitseala eesmärk on kaitsta ja uurida piirkonda ilmestavat lavaoosi, säilitada piirkonnale iseloomulik maastikuilme ning kaitsta liigirikkaid rohumaid, elustiku mitmekesisust ja kaitsealuseid liike. Alal paikneb poollooduslikke kooslusi, kus kasvab ka püst-linalehik, II kaitsekategooria taimeliik.

Küsimuste tekkimisel on kontaktisikuks Keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialist Sander Laherand (5692 7990, sander.laherand@keskkonnaamet.ee).

Seli-Angerja maastikukaitseala on Eesti jaoks olulise väärtusega, mida tuleb hoida ja kaitsta. Täname, et aitate hoida kodumaa väärtusi!

Kaitse-eeskiri

Seletuskiri (584.05 KB, PDF)

Kaart (PDF)

Püst-linalehik (Thesium ebracteatum). Foto: Sander Laherand


 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media