Language switcher

You are here

Juhendid ja abimaterjalid

Selleks, et kogu protsess sujuks tõrgeteta, soovitab Keskkonnaamet kiirgustegevusloa taotlejal ja omajal kasutada järgmisi juhendeid ja abimaterjale:

  • Kiirgusohutushinnangu koostamine:
  1. Juhend - Kiirgusohutushinnangu koostamiseks (intraoraalse ja ekstraoraalse hambaröntgenseadme kasutajale). (pdf) (753.07 KB, PDF)
  2. Vorm - Kiirgusohutushinnangu koostamiseks (intraoraalse ja ekstraoraalse hambaröntgenseadme kasutajale). (17.83 KB, DOCX)
  • Kiirgustöötajate isikudooside hindamisjuhend - kes kasutavad intraoraalset hambaröntgenseadet, panoraamröntgenseadet ja teevad kolju külgülesvõtet. (pdf) (635.61 KB, PDF)

Vastavalt tervise- ja tööministri 19.12.2018 määruse nr 71 „Meditsiinikiirituse protseduuride kiirgusohutusnõuded, meditsiinikiirituse protseduuride kliinilise auditi nõuded ning diagnostilised referentsväärtused ja nende määramise nõuded1“ § 13 peavad meditsiinikiirituse protseduuridel tohib kasutada meditsiinikiiritusseadmeid, mis vastavad asjakohases Euroopa Komisjoni kiirguskaitse juhendis esitatud kriteeriumidele.

  • Euroopa Komisjoni kiirguskaitse juhend - Radiation Protection 162: Criteria for acceptability of medical radiological equipment used in diagnostic radiology, nuclear medicine and radiotherapy. (pdf) (949.79 KB, PDF)

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media