Language switcher

You are here

UUS! Teenused eriolukorras

Eriolukorra ajal on Keskkonnaameti kontorid suletud. Kõik meie teenused on tagatud ka eriolukorras.

  • Kalastuskaardi taotlusi me kontorites paberkandjal vastu ei võta. Taotlusi saab esitada internetis aadressil www.pilet.ee.
  • Kaitstavatel aladel tegutsemise ja kaitsealuste- ning võõrliikidega seotud lubade taotlusi saab esitada e-kirja teel.
  • Paberkandjal metsateatisi me kontorites vastu ei võta ega väljasta, neid on võimalik esitada posti teel. Elektrooniliselt esitatud metsateatistega toimub kõik vanaviisi, see viis on ka ohutum ja mugavam.
  • Maahoolduse teenused, sh taastamistööde aktide koostamine ja välitööd jätkuvad, kuid vahetut suhtlust ja nõustamist maahooldajate/lepingupartneritega ei toimu. Nõustamine ja tööde tulemustest teavitamine toimub telefoni või e-kirja teel.
  • Keskkonnakaitselubade taotlusi, keskkonnatasu deklaratsioone, omaseire tulemusi ja aastaaruandeid saab esitada keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.
  • Vedelsõnniku laotusplaane ja teatisi veekaitsevööndis karjatamise kohta saab esitada Veeveebis.
  • Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme ja süsteemi käitlemisluba saab taotleda majandustegevuse registris.
  • Registreerimistoiminguid FOKA registrisse on võimalik sisestada e-Keskkonnaametis kasutades teenust „Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete haldamine ja käitlustoimingute registreerimine“.
  • Kiirgusvaldkonna teenuste, sh laboratoorsete analüüside, kiirgusohutushinnangute jm teostamine jätkub. Vahetut suhtlust ja nõustamist teenuse osutajatega ei toimu. Tellimuste esitamine, proovide saatmine ning nende tulemustest teavitamine toimub e-kirja või posti teel. Laboratoorsete analüüside teostamiseks kohale toodud proovid tuleb jätta Kopli 76 pääslasse.


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media