Language switcher

You are here

Tule osalema!

Looduskaitsekuu 2021 „Looduskultuur ühendab“

 

Metsas, mere ääres, saarel, soo servas ja niidul on aastatuhandete jooksul kujunenud meie loodushoidlik kultuur. Pühapaikade ja paigalugude teadjaile avaneb veel üks, silmale nähtamatu maastiku kiht.

 

Loodus inspireerib fotograafe, maalikunstnikke, skulptoreid, heliloojaid, luuletajaid ja proosakirjanikke ning kõiki teisi, kes võtavad aega looduse ilu ja imelisust märgata.

 

Üheks kultuuri osaks on ka loodusesse suhtumise ja looduses käitumise kultuur. Need on vaid mõned viisid, kuidas selle aasta tunnuslauset mõtestada.

 

 

 • 9. mai – looduskaitsekuu algus
   
 • mai – algab pärandniitude teemaline fotokonkurss "Elu on lill". Konkurssi korraldab LIFE-IP ForEst&FarmLand/Loodusrikas Eesti projekt.
   
 • mai – Kumari preemia laureaadi ning Eesti looduskaitse hõbemärkide laureaatide väljakuulutamine
   
 • 16. mai – rahvusvaheline kalade rändepäev
   
 • 22. mai – maailma elurikkuse päev
   
 • 22. mai – 23. mai Keskkonnaameti matkad rahvusparkides ja Lääne-Eesti saarte biosfääri programmialal Hiiumaal
   
 • 24. mai – üle-euroopaline kaitsealade päev
   
 • 29.-30. – mai Lahemaa 50 juubeliüritused Lahemaa külades
   
 • 31. mai – 1. juuni - Lahemaa 50 juubelikonverents
   
 • 5. juuni – maailma keskkonnapäev
   
 • 12.–13. juuni – üle-eestiline loodusvaatluste maraton
   
 • 30. aprill–14. mai kevadtaimede viktoriin ja virtuaalsed meisterdamise töötoad. Tartu Ülikooli loodusmuuseum kutsub lahendama kevadtaimede viktoriini ja osalema virtuaalsetes meisterdamise töötubades. Vaata lähemalt kodulehelt ja Facebookist.
   
 • 7.‒13. juunil toimub seitsmes loodusfestival üle Eesti. Festival kutsub väärtustama linnalooduse kui elukeskkonna mitmekesisust, märkama loodust linnas ning edendama jätkusuutlikke tarbimis- ja käitumisharjumisi. Vaata lähemalt kodulehelt ja Facebookist. Korraldavad Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed koostöös partneritega.
   
 • Kaardistame allikaid üle Eesti. Kõik vabatahtlikud on oodatud kaasa lööma - kui tead mõnda allikat, mis ei ole tähistatud ja hästi tuntud, siis anna sellest teada. Liitu allikate kaardistamise rakendusega siin. Eestis on riiklikesse registritesse kantud veidike üle 1400 allika. Möödunud sajandi esimeses pooles loendati ja kirjeldati 4500 allikat, kuid enamik neist pole kaardile jõudnud. Hilisemal ajal on pakutud meie allikate arvuks isegi kuni 15000. Seega on meie teadmised allikatest ja nende asukohtades üsna lünklikud. Veelgi kehvem lugu on teadmistega allikavee kvaliteedi osas. Allikate süstemaatiliseks kaardistamiseks ja seiramiseks algas 2020. aastal Eesti ja Läti ühisprojekt WaterAct, mida rahastatakse Interreg EstLat programmist. Info: Tallinna Ülikool, Ökoloogia keskus, Jaanus Terasmaa jaanus.terasmaa@tlu.ee


​​​Tutvu Keskkonnaameti matkadega rahvusparkides (tasuta) ja koostööpartnerite matkadega maakondade kaupa allpool.

Matkaja meelespea!
 

 • Võta matkale oma toidukott ja jook kaasa!
 • Selga ilmale vastav riietus, jalga mugavad matkajalatsid.
 • Vaja on eelnevalt registreerida.
 • Praeguste reeglite järgi on matkagrupid kuni kümneliikmelised.

  Looduskaitsekuu matkad üle Eesti

  Keskkonnaameti matkad (tasuta)

  Alutaguse rahvuspark

   22. mai – Tagavälja talu. Matk talu puisniidule. Kevadtaimede traditsioonilised kasutusviisid. Meisterdamine. Avatud kohvik. Koguneme kell 11.00 (eesti keeles) ja kell 14.00 (vene keeles) Tagavälja talus Atsamala külas.
   Kirjapanek ja info: Anne-Ly Feršel, anne-ly.fersel@keskkonnaamet.ee, 5332 8287.

   Karula rahvuspark
    

   22. mai – Matk Kaika ümbruse metsikul maastikul. Matkame mööda radu ja avastame kohti, kuhu rajad ei vii. Karula rahvuspargi loodusväärtused ja nende kujunemine, kohalik kultuur ja selle ajalugu. Tutvume erinevate taime- ja loomaliikidega. Koguneme kell 11.00 Kaikamäe Seltsimaja juures, tagasi hiljemalt kell 14.00. Matkajuht Paula Solvak.

   22. mai – Kohalugude retk Ähijärve ääres. Matkame Ähijärve ääres kallasrajal, metsateel, vanal hobuteel ja praegustel teedel. Legendid ja lood Ähijärve jagamisest kahe mõisa vahel, Vilimiku ojja kukkunud kirikukellast, lood tõesti sündinud juhtumistest, Kaika Lainest jm. Vaatame üle naisteallika Annelätte ja meesteallika Märdelätte, ületame kunagise Poola-Rootsi piiri. Matka pikkus umbes 8 km. Koguneme kell 11.00 Karula rahvuspargi külastuskeskuse juures Ähijärvel, tagasi kell 15.00. Matkajuht Mati Urbanik.

   22. mai – Kohalugude ja söödavate taimede matk Rebäse künklikul maastikurajal. Ronime kohalikule Araratile, põikame mööda muinasajal asustatud Linnamäest, Raudjärvest ning Karula kandi suurimast uhtorust. Räägime kohalugusid ja saame tuttavaks söödavate taimedega looduses. Matka pikkus 7 km. Matka lõpus on võimalus külastada põlissortidega Vanaema Aeda. Koguneme kell 12.00 Rebäsemõisa matkaraja parklas, tagasi kell 16.00. Matkajuht Tiia Morfin.

   Karula rahvuspargi matkadele kirjapanek ja info: Helen Kivisild, helen.kivisild@keskkonnaamet.ee, 525 1552.

   Lahemaa rahvuspark
    

   22. mai – Rannaluodus rannakieles. Lahemaa ja rannakeel. Käime linnamäel. Peatume Kolga-Aabla suurel liival. Leesil külastame kalmistut, endise koolimaja ja poodi, kus näeme rannakeelt avalikus ruumis. Matkame kirikuni. Peatume Virves, matk küla lõpuni (3 km). Koguneme kell 9.00 Muuksi linnamäe parklas, orienteeruv lõpp kell 13.00. Liigume sihtpunktide vahel oma transpordiga. Matkajuht Riina Laanetu.
   Kirjapanek ja info: Enri Uusna, enri.uusna@keskkonnaamet.ee, 5304 7344.

   22. mai – Palmse mõisa külad. Ilumäe. Tutvume 2-tunnise loengu raames Ilumäe küla ja Palmse mõisa lähima ja kaugema ajalooga. Villu Jahilo räägib muuseumist, Uno Trumm ajaloost. Käime kalmetel ja kirikuaias. Koguneme kell 12 Ilumäe külamuuseumi juures. Retke pikkus 2 tundi.
   Kirjapanek ja info: Ave Paulus, ave.paulus@keskkonnaamet.ee, 5332 7893. 

   22.mai – Lahemaa laevaehitus ja merenduse ajalugu. Käime Käsmu laevaehitusplatsidel. Koguneme kell 15.00 Käsmu meremuuseumi juures. Retke pikkus 2 tundi. Loengut peab ja oma muuseumi aardeid tutvustab Aarne Vaik.
   Kirjapanek ja info: Ave Paulus, ave.paulus@keskkonnaamet.ee, 5332 7893. 

   Matsalu rahvuspark
    

   22. mai – Matk Haeska kandis. Kõnnime harva kasutataval metsasihil, metsakarjamaa aia kontrollimiseks kasutataval rajal ja heinamaale viival teel. Läbime taastatud ja hooldatavat puisniitu ning möödume puiskarjamaast. Koguneme kell 10.00 Tuulingu Puhkemaja juures, tagasi hiljemalt kell 14.00. Matka pikkuseks 6,5 km. Matkajuht Ants Ale.
   Kirjapanek ja info: Tairi Tappo, tairi.tappo@keskkonnaamet.ee, 5689 8304.

   22. mai – Matk Suitsu metsas väljaspool matkarada Suitsu metsa põlistammede ja heinaküüni juurde. Koguneme kell 11.00 Suitsu jõe parklas, tagasi kell 14.00. Räägime kunagiste puisniitude hooldusest ja heinategemisest ning tutvume kohaliku metsaelustikuga. Võimalus külastada Suitsu linnuvaatlustorni. Matka pikkus ca 3 km. Jalga veekindlad matkasaapad või kummikud. Matkajuht Marje Loide.  
   Kirjapanek ja info: Kalle Kõllamaa, kalle.kollamaa@keskkonnaamet.ee, 504 7219.

   23. mai – Matk Salevere Salumäel. Matk on sobiv peredele. Koguneme kell 11.00 Salumäe matkaraja parklas, tagasi kell 13.00. Matkame mööda sissekäidud matkarada Salevere Salumäel Silmaallika juurde. Kuulame kohalikke lugusid, linnulaulu ja naudime kevadist loodust. Lõpetuseks tutvume Salumäe Loovkoja tegemistega. Matka pikkus ca 2 km. Matkajuht Andrus Kärvet.
   Kirjapanek ja info: Kalle Kõllamaa, kalle.kollamaa@keskkonnaamet.ee, 504 7219.

   Soomaa rahvuspark
    

   22. mai – Matkame Toonoja rabasaarele, samanimelisse külla, kust viimane elanik lahkus 1987. aastal. Saare on üle võtnud koprad, kes on saare tuiksooneks olevale ojale rajanud tosina jagu tamme. Külla minekuks on vaja jalgsi või kanuuga ületada Navesti jõgi. Matk sobib kõigile, retke pikkus minimaalselt 8 km. Jalga kummikud.
   Koguneme kell 11.00 Jõesuu Külakohviku parklas, tagasi orienteeruvalt kell 16.00. Matkajuht Algis Martsoo.

   23. mai – Tunnetusrekt Kuuraniidul. Matkame Kuuraniidu metsas ja arutame, kuidas loodus aitab meil märgata rohkem ja muretseda vähem ning hakkama saada. Matk sobib täiskasvanutele, ka väiksemaid terviserikked pole takistuseks kui jaksad jalutada. Matk ei sobi lastele. Koguneme kell 11.00 Kuuraniidu õpperaja parklas, tagasi orienteeruvalt kell 13.00. Matkajuht Kaspar Leppik.

   23. mai – Soomaa elustiili ja meisterdusretk Tõramaa külas. Riietus, puude istutamine koduõue kujundamisel, puidu kasutuses majapidamises (haavapuu ehituses, lootsiku kultuuris ja loomade toidus ning rahvameditsiinis). Maalaste mängud ja pillide meisterdamine. Matk sobib lastega peredele. Jalga matkasaabas või kummik, selga ilmastikule vastav riidetus (võimalusel hele, mis peletab putukaid). Kaasa taskunuga või töönuga pillide meisterdamiseks. Koguneme kell 12.00 Soomaa külastuskeskuse parklas, Kõrtsi-Tõramaal, tagasi orineteeruvalt kell 15.00. Matkajuht Edu Kuill.

   Soomaa matkadele kirjapanek ja info: Krista Kingumets, krista.kingumets@keskkonnaamet.ee, 5562 4391.

   Vilsandi rahvuspark
    

   23. mai – Linnulauluhommik imelisel Soeginina pangal, tutvume erinevate linnuliikidega. Arutleme, kuidas linnulaulude jäljendused on jõudnud meie rahvalauludesse ja kuidas vanal ajal lindude tegutsemise järgi ilma ennustati. Võimalusel kaasa binokkel.
   Koguneme kell 7.00 Soeginina pangal. Kestus 2 tundi. Matkajuht Martin Vesberg. 

   23. mai – Matkame Tagamõisa poolsaare pärandmaastikel. Võrdleme käsitsi loodud poollooduslikke kooslusi ning masinatega tehtuid.
   Koguneme kell 10.00 Tagamõisa puisniidul, edasi sõidame Kõruse külla, lõpetame kell 13.00.
   Matkajuht Tiina Ojala.

   23. mai – Tutvume Saaremaa vanima tuulikuga, kui on tuult jahvatame ka jahu. Retk endise Kõruse rannakaitsepatarei aladele. Kogunemine kell 12 Kõruse külas Kivestu tuuliku juures, tagasi kell 15.00. Matkajuht Jaanus Tahk.

   Vilsandi matkadele kirjapanek ja info: Mahe Metsalu, mahe.metsalu@keskkonnaamet.ee, 5304 7882.

   Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala – Hiiumaa
    

   20. mai - Matkame mööda Kõpu poolsaare põhjaranniku kõrvalisi teid ja tutvume loodusväärtustega. Räägime Kõpu rahvuspargi loomise protsessist, miks see loomata jäi. Matk on pühendatud elurikkusele ja UNESCO „Inimene ja biosfäär“ (MAB) programmi 50 aastapäevale. Koguneme kell 17.00 Kõpu majaka parkla, tagasi kell 20.00. Matkajuht Karin Poola. 
   Kirjapanek ja info: Lia Rosenberg, lia.rosenberg@keskkonnaamet.ee, 5690 6205.

   Harjumaa

   2. mail matk ümber Vaheru järve. Kogumemine 10.45 Krooningi Kernu tanklas, sõidame sealt koos matka alguspunkti. Teeme südamekujulisele rabajärvele ja ümbruskonnale ringi peale. Matka pikkuseks 5-6 km ja kestvuseks kaks tundi. Lühimatka osalustasu on 15EUR, palun enda osalusest teada anda registreeerimisvormil. Info: Matkaklubi Lahematkad; Facebookis.

   6. mail loodusretk Viru rabas. Retk kogenud loodusgiidi - Kauri Kivipõlluga, et õppida tundma raba elustikku.Kogunemine 11.00 Viru raba parklas. Vajalik eelregistreerimine kodulehel. Info: MTÜ Lahemaa Ökoturism kodulehel ja Facebooki sündmusel.

   8. ja 9., 15. ja 22. mail kanuu- ja jalgsimatk Soodlal kopra kuningriiki. Kogunemine 10:00 RMK Venemäe lõkkeplatsil. Kanuumatka pikkus 8,5km ning ajaliselt plaanime kuni 3 tundi läbimiseks. Peale kanuumatka ootab ees matkalisi lõunapiknik supi ja koogiga. Seejärel suundume jalgsimatkale mööda Põhja-Kõrvemaa kaunimat loodusmaastiku kuni 7 - 8 km. Jalgsimatka lõpetame autode juures. Matkapäeva pikkuseks kujuneb kuni 6-7 tundi. Sobib sportlikumale matkalisele ja lastele alates 12 eluaastast. Info: VisitKõrvemaa, info@visitkorvemaa.ee Marilin Pehka, tel 510 5441.

   9. mail Loodusretk Aabla rabas. Kogunemine 11.00 Majakivi raja parklas Hara tee ääres. Aablas on väga vaheldusrikas maastik, siirdesoine mets, liivaluited, hiidrahn jm. Vajalik eelregistreerimine kodulehel. Info: MTÜ Lahemaa Ökoturism kodulehel ja Facebooki sündmusel.

   16. mail matk Eesti veinide tooraine maailma. Kogunemine 12.00 Valgejõe Veinivillas. Retke pikkus kuni 4 km Veinivilla talu maadel ja Lahemaa metsas veini tooraine jälgedes, kestvus 2 tundi, ilmastikukindel riietus ja mugavad jalanõud. Retke kestel saab degusteerida kohalikust toorainest veine, matka viib läbi Gregor Alaküla. Sobilik pigem täiskasvanutele, kuid kaasasolevad lapsed saavad ka alkoholivabasid jooke. Info: Tiina Kuuler, tiina.kuuler@gmail.com, 508 7222, Valgejõe Veinivilla kodulehel.

   22. mail retk Tsitre pargis ja Kolga mõisa suvemõisas (inglise keeles). Kogunemine 10.00 Tsitre pargis kaevu juures. Retk ketsab 3-4 tundi, võimalus teha mere naabruses piknik. retkel tutvutakse Eesti looduse ja kultuuripärandiga. Tutvutakse Kolga mõisa suveresidentsi ala ja pargiga. Retk on jõukohane kõigile jalgsi kõndijaile, kuid rada ei ole läbitav ratastel abivahendiga (lapsevanker, invasõiduk). Retke juhib Lahemaa giid ja kultuuripärandi uurija Maarja Orusalu. Info: Lahemaa Looduskool, lahemaalooduskool@gmail.com, Lahemaa looduskooli Facebooki lehel.

   22. mail matk Ruila looduskaitsealal. Kogunemine 11.00 Ruila kaupluse juures. Info: Matkaklubi Lahematkad, Facebooki sündmus.

   29. mail loodusmatk Prangli saarele. Kogunemine 8.30 Leppneeme sadamas.
   Info: Prangli Reisid OÜ, Annika Prangli, info@pranglireisid.ee; Facebooki sündmus.

   29. mail retk Hara sõjaväelinnakule. Kogunemine 13.00 Hara Sadama pääslas. Kutsume Teid ringkäigule koos retkejuhiga, kes viib Teid põneva tuurile salajase nõukogudeaegsase sõjaväelinnaku varemetesse Hara Sadama allveelaevade baasi juures. Retkejuht tutvustab Teid salajase baasi sõjaväelinnaku eluga ja räägib lugusid sõdurite elust. Külastajad saavad näha oma silmadega hooneid ja kuulata selgitust nende kohta. Väljaspool retke on võimalik külastada Hara Sadama allveelaevade baasi. Info: Hara Sadam OÜ Kristel Unus sales@harasadam.ee; Facebookis.

   29. mail Valgejõe ja piirkonna ajaloomatk. Matk toimub Valgejõe külas, kestus 1 tund, räägitakse külade ajaloost, lahingutest ja rahvapärimustest. Matka viib läbi Allan Alaküla. Kogunemine 11.00 Valgejõe Veinivillas. Info: Valgejõe Veinivilla, tiina.kuuler@gmail.com, 508 7222 Tiina Kuuler; Valgejõe Veinivilla kodulehel.

   29. mail kaitsealade päeva matk Lahemaal Juminda poolsaarel: rannaniit, lambad ja karjakoerad. Kogunemine 10.00 ja 13. 00 Tammistu külaplatsil. Matkame Juminda poolsaarele Tammistu küla hooldatud rannaniitudele. Räägime sellest miks ja kuidas toimub poollooduslike koosluste hooldamine ja taastamine. Võimalus on teha lähemat tutvust lammaste ja talledega. Samuti näha töötavaid karjakoeri.Tutvustame kohaliku kohapärimust. Esialgu plaanime kaks matka algusega kell 10 ja 13. Matka viivad läbi Kaie Ustav ja Romet Allmägi. Lambaid ja koeri tutvustab lambakasvataja ja koertejuht Taavi Ustav. Vajalik eelnev kirjapanek e-posti teel tammistu.lammas@gmail.com.

   30. mail loodusmatk Aegna saarele. Kogunemine 9.30 Lennusadamas. Matkame Tallinna meresaarel, Aegnal, 5 km distantsil. Näeme näiteks saare kivilabürinti, rannakaitse patareid, külakiike, Karnapi randa, kalmistut, kivikülvi, põhjaranda, Eeriku neeme ja muud. Matka juhib loodusgiid Triin Ivandi.
   Info: Prangli Reisid OÜ, Annika Prangli, info@pranglireisid.ee, Facebooki sündmusel.

   Hiiumaa

   15. mail loodussõprade jalgsimatk Kõpus. Kogunemine 11.00 Kõpu vana kooli juures. Marsruudi kogupikkus ca 15 km, läbitav ka jalgrattaga. Kulgeb Natura 2000 aladel ja läbib toredate kohanimedega punkte- Piripilliso, Möirasoo, Kotkape mets. Teele jäävad paplite ja astelpajude katsekultuurid ja üldse kaunis loodus. Grupi suurus kuni 15 inimest, eelregistreerimine mukumatk@gmail.com. Info: MTÜ Matkaklubi Muku, mukumatk@gmail.com või 5647 5772, Inna Lepik; mukumatk.ee.

   23. mail rattaretk Ida-Hiiumaal. Kogunemine 10.00 Heltermaa sadamas. Marsruudi kogupikkus ca 65 km kulgeb enamasti mööda küla- ja metsateid. Retke alguses sõidame läbi endiste rannakarjamaade ja näeme inimeste tegemiste või tegemata jätmise jälgi looduses. Käime läbi praeguse kooli eelkäija Kasevälja kohast, otsime üles legendidega seotud kivid ja püüame aru saada, kas Hiiumaa nimi on äkki saanud alguse Hiiessaarest. Grupi suurus kuni 20 inimest, eelregistreerimine mukumatk@gmail.com Info: MTÜ Matkaklubi Muku, mukumatk@gmail.ee või 5647 5772, Inna Lepik; mukumatk.ee.

    Ida-Virumaa

    15. mail matk Uljaste maastikukaitsealal. Kogunemine 10.00 Uljaste järve parklas. Oosikünkad, saladuslik raba, nende vahel sillerduv järv - Uljaste tervitab loodusesõpru eriilmeliste maastikuvormidega. Põhjusega on siia loodud maastikukaitseala. Mitme palgega alale on peitunud ka Ida-Virumaa kõrgeim looduslik tipp ja pisikesed rabajärved, millest ühte ilmestab tilluke saareke. Selle kõigega viib tutvuma meie matkake. Boonuseks külastame II maailmasõja lennukirususi. Info: Alutaguse Matkaklubi, leho@matkaklubi.ee 5559 8837; Facebooki sündmus.

    15. mail  looduskaitsekuu matk Alutaguse rahvuspargi südames. Kogunemine 10.00 Keskkonnaameti Iisaku Looduskeskuse parklas. Alutaguse rahvuspargi südameks loevad paljud esinduslikku Agusalu soostikku. Meeldejäävate vaadetega soised alad on siin viirutatud kitsaste kõrgendikega - kriivadega. Kutsume looduskaitsekuu puhul matkale vanadesse soodesse ja metsadesse, mis on elupaigaks lendoravale, pruunkarule, hundile ja põdrale. Heade olude korral saame kiigata eemalt kriivade pealt üle soo lendavaid linde. PS. Nõustume räätaturismi hea tavaga, et jaanipäevani räätsadega õõtsikutele ei lähe. Antud matk on läbitav ka räätsadeta, kuid sellel marsruudil kaitseme pinnast räätsadega liikudes rohkem kui kummikutega. Räätsasid kasutatakse matka ühel lõigul kriivalt kriivale liikumiseks. Info: Alutaguse Matkaklubi, Ingrid Kuligina, ingrid@matkaklubi.eekodulehelFacebooki sündmus

    30. mail looduskaitsekuu parvematk struugadel. Kogunemine 7.00 Jaamaküla kiriku juures. Struugad ehk Narva vanajõed ja -luhad on üks Eesti ainulaadsematest elupaikadest. Luhad, roostikud ja endised jõesängid meelitavad siia hulganisti roo-, vee-, laulu- ja röövlinde. Seda omanäolist maastikku ja rikkalikku linnustikku on eriliselt imeline jälgida kevadel kummiparvedelt. Kutsume looduskaitsekuu puhul osa saama meeldejäävast varahommikusest parveseiklusest.
    Info: Alutaguse Matkaklubi, Ingrid Kuligina, ingrid@matkaklubi.ee; kodulehel; Facebooki sündmus

    30. mail looduskaitsekuu parvematk ja avastusretk struugadel. Kogunemine kell 10 7.00 Jaamaküla kiriku juures. Struugad ehk Narva vanajõed ja -luhad on üks Eesti ainulaadsematest elupaikadest. Luhad, roostikud ja endised jõesängid meelitavad siia hulganisti roo-, vee-, laulu- ja röövlinde. Looduskaitsekuu puhul kutsume seda omanäolist maastikku ja rikkalikku kevadiselt tegusat linnustikku jälgima kummiparvedelt. Parveseikluse järel tutvume ka eripärase kohaliku kogukonnaga ning külastame Vasknarva kloostrit, ordulinnuse varemeid ja buune.  Info: Alutaguse Matkaklubi, Ingrid Kuligina, ingrid@matkaklubi.ee; kodulehel; Facebooki sündmus

    Lääne-Virumaa

    8. mail matk Käsmu poolsaarel. Kogunemine 11.00 Käsmu Meremuuseumis. Matkame koos meremuuseumi loodusgiidiga Käsmust Käsmu järveni ning mööda Eru lahe kallast Tiiruneemeni. Põikame läbi metsa Kuusikranda ja sealt mööda mereranda meremuuseumi juurde tagasi. Retkel tutvume inimtegevuse jälgede muutumisega ajas ning rändame mõttes tagasi Lahemaa Rahvuspargi algusaastatesse. Retke pikkus umbes 12 km. Retke juhib Virko Sirkel. Info: SA Käsmu Meremuuseum, Virko Sirkel, muuseum@kasmu.ee; Facebooki sündmus.

    9. mail elamusmatk Lahemaal Oandus. Kogunemine 12.00 Oandu külastuskeskuse juures. 16 km Lahemaa ilu ja võlu. Algus ja lõpp Oandu Külastuskeskus. Seljakotid anname selga ja lõkkegurmeed teeme koos. Matkajuht on Marju Kees. Info: Luureretked OÜ, Merili Vipper, luureretked@gmail.comFacebooki sündmus.

    14. mail Lahemaa jalgrattamatk loodusgiidiga. Grupp on täitunud!  Kogunemine 9.00 Lahemaa Pärimuskoja juures. Matkajuht loodusgiid Priit Adler. Tutvume Lahemaa Pärimuskojaga, Muuksi linnamäe ja selle allikaga ning karulaugu kasvukohaga. Pudisool keedame loodusest kogutud taimedest teed ning musitseerime koos muusik Marek Sadam. Info: Ubari Loodustarkuse Keskus, Facebookis.

    15. mail rabamatk Ohepalu looduskaitsealal. Kogunemine 11.00 Linnumäe loodustalus. Liigume Ohepalu Suurjärve äärde mööda looduslikku kõrgsood. Info: Linnumäe Loodustalu, kulalistemaja@gmail.comFacebooki sündmus

    16. mail kolme joa matk Lahemaa rahvuspargis. Kogunemine 11.00 Joaveski rahvamaja juures. Lahemaa rahvuspark on tuntud poolsaari täis pikitud lahtede, armastatud matkaradade ja mõisate poolest. Lahemaad tasub armastada ka jugade pärast. Maalilisel Valgejõel on metsade vahele ära peidetud 3 juga ja joastikku, Vasaristi, Nõmmeveski ja Joaveski. Matka juhib loodusgiid Helen Kari
    Info: Prangli Reisid OÜ, Annika Prangli, info@pranglireisid.ee; Facebooki sündmusel.

    22. mail karu teemaline matk Sirtsi looduskaitsealal. Kogunemine 11.00 Tudu lähedal, täpse alguskoha saadame meiliga. Info: OÜ Natourest, Bert Rähni bert@natourest.ee; Natourest kodulehel.

    22. mail Äntu maastikukaitseala matk loodusgiidiga. Grupp on täitunud!  Kogunemine 11.00 Valgejärve parklas. Tutvume Äntu järvede tekkelooga, vee ringkäiguga, ajalooga, pärandkultuuriga. Matkajatega liitub ja tervitab muusik Karl Madis saksofoniga. Matkajuht loodusgiid Priit Adler. Info: Puhta Vee Teemapark; vaata lähemalt Facebookis.

    22. mail loodusretk Käsmu poolsaarel. Kogunemine 11.00 Käsmu küla lõpus parklas. Toimub retk loodusgiidiga, giidiks Kauri Kivipõld. Retk kestab 3 tundi, vaadatakse loodust ja pärandkultuuri, räägitakse Käsmu ajaloost, vaadatakse loomade tegutsemise jälgi. Vajalik eelregistreerimine kodulehel. Info: MTÜ Lahemaa Ökoturism. Vaata lähemalt kodulehelt ja Facebooki lehelt.

    23. mail retk ümber Viitna järvede (vene keeles). Kogunemine 10.00 Viitna kõrtsi juures. Retk kestab ca 4 tundi, soovi korral ka väike pikniku paus järve kaldal. Matk on jalgsi mööda metsaradasid ja kogupikkus kuni 10 km. Jalatsi valikul arvestada, et pinnas võib olla kohati niiske ning ei ole läbitav lapsekäru ja invasõidukiga. Viitnal asus 50 aastat tagasi loodud rahvuspargi keskus ja ka järved olid osa rahvuspargi territooriumist. Retke käigus tutvutakse Viitna looduse ja geograafilise kujunemisega. Retke juhib geograaf ja loodusgiid Maret Vihman
    Info: Lahemaa Looduskool, lahemaalooduskool@gmail.com; vaata Facebookist.

    23. mail kaitsealade päev Neeruti maastikukaitsealal. Kogunemine 13.00 RMK Neeruti Eesjärve lõkkekohas. 7 km Neeruti matkarajal. 4 tundi elamust. Rajal näeme Kalevipoja künnivagusid, hobuse sadula jäljest tekkinud Sadulamäge, neerudest tekkinud järvi jpm. Matkajuht on Merili VipperInfo: Luureretked OÜ, Merili Vipper, luureretked@gmail.comFacebooki sündmus.

    30. mail loodusretk Nõmmeveskilt Vasaristile. Koguneme 11.00 Nõmmeveski parklas. Vaatame kahte Lahemaa kaunimat juga Nõmmeveskil ja Vasaristis. Vajalik eelregistreerimine kodulehel. Info: MTÜ Lahemaa Ökoturism. Vaata lähemalt kodulehelt ja Facebooki lehelt.

    Jõgevamaa

     15. mail korralik kõhutäis kuuskede vahel e. pannkoogimatk metsas! Kogunemine 10.00 Pedja küla raudteejaamas. Korralik kõhutäis kuuskede vahel e. pannkoogimatk metsas! Paneme jalga matkasaapad ja võtame ette retke vanas ja väärikas metsas! Puhkepausil teeb matkakokk pannkooke - soolast kui magusat! Info: Mestis OÜ, info@mestis.ee; Facebooki sündmus.

     Järvamaa

      22. mail retk Norra-Oostriku allikatel "Looduskultuur ühendab". Kogunemine 11.00 Norra mõisas. Matkal annab retkejuht ülevaate imelisest allikate alast, sealsetest taimedest, loomadest ja räägime allikavee omadustest. Iga allikaga on kaasas oma lugu. Retke lõpus lõke, taimetee. Maagilist retke viib läbi Arnika Tegelmann. Vajalik eelnev kirjapanek e-posti teel info@matkapesa.ee
      Info: Arnika Tegelmann, arnika@matkapesa.ee, +372 51 75 929; Facebooki sündmus.

      Läänemaa

       8.-9. mai linnuvaatlus Matsalu rahvuspargis. Kogunemine 18.00 Altmõisa külalistemaja juures. Kutsume Teid linnuvaatlusele Matsalu linnuriiki, sest kõige muu positiivse kõrval on linnuvaatlus väga lõõgastav tegevus.See linnuvaatlusretk on mõeldud algajatele nautimaks koos kevadist Matsalu linnurohkust. Teeme kindlaks, kes siin nii ilusasti laulab, kes seal lendab ja kes keda jahib? Meie poolt on loodusgiid, kvaliteetne optika ja ööbimine hubases Altmõisa külalistemajas. Info: OÜ Natourest, Bert Rähni bert@natourest.ee; Natourest kodulehel.

       9. mail varahommikune matk Nõmmemaal ning Peraküla ja Uuejõe ümbruses. Kogunemine 7.00 Nõva poe juures. Sõidame Nõmmemaa (Tänavjärve ja Veskijärve) matkarajale, kus jalutame 2-3 tundi. Edasi siirdume Peraküla metsa ja Uuejõe äärde ja randa vaatama "rändavat" jõesuuet ja laulvaid liivasid. Lõunatame puhkealal. Päev lõpeb hiljemalt kella 14 paiku. Veekindlad jalanõud on vajalikud!
       Info: Peeter Vissak, tel. 53709789, fotovissak@gmail.comFacebooki lehel.

       23. mail rattaretk Haeska pärimuse radadel. Kogunemine 11.00 Haeska Seltsimaja juures. Rattaretk Haeska küla põnevatel pärimuse radadel. Tutvume salapäraste ja kohati unustussegi vajunud hiie- ja nõiakividega ning kuuleme kui läbipõimunud on ikkagi olnud kohalike elanike elu nähtamatu maailmaga. Retke pikkus ca 12 km, kestvuseks umbes 3h. Plaanis on piknik. Tule oma jalgratta ja piknikukorviga. Retke viib läbi kohalik elanik, Tänava talu peremees Margus Maripuu. Info: Tänava talu, Margus Maripuu, margus_maripuu@yahoo.com; Facebookis.

       30. mail Osmussaare retk. Kogunemine 10.00 Dirhami sadamas. Matkame Osmussaarel, teeme peaaegu kolmveerand ringi saarele peale. Vaatame linnuelu nii rannikul, kui laguunidel ja põõsastikes. Uurime loopealsete ja rannikusoode taimkatet. Tutvume Ordoviitsiumi rannamoodustistega. Räägime saare asustusloost, militaarajaloost ja vanadest legendidest Skandinaavia peajumala Odini kohta. Matk on keskmise kuni nõudliku raskusastmega, jalga mugavad vastupidavad jalanõud. Viibime sasarel 5-6 tundi ja liigume selle aja sees 12-15 km. Lõunat sööme tuletorni juures. Binokkel võiks kaasas olla! Info: Peeter Vissak, tel. 53709789, fotovissak@gmail.com; Facebooki lehel.

       Põlvamaa

        7. ja 8., 14. ja 22. mail laternamatkad kevadises looduses. Kogunemine 19.30 Pedaja Puhketalu parkimisplatsil. Matk pakub lummavat valguse vaatemängu, põnevaid hääli ning müstilisi avastamisi õhtuses metsas ja Võhandu jõe kallasradadel. Jagame osalejatele laternad ja binoklid. Naaseme orienteeruvalt 2 tunni pärast. Matkajuht Liisi Peets viib Sind Pedaja talu lähistel olevatesse metsadesse ning Võhandu jõe kaldaile avastama õhtuhämaruses metsa ning selle elanikke, samuti nende tegevusjälgi. Peale matka süüakse koos lõkke ääres suppi ja kooki ning juuakse teed. Ettetellimisel ja lisatasu eest on võimalik kasutada suitsusauna, autosauna ja kümblustünni.
        Info: Pedaja Puhketalu; pedajapuhketalu@gmail.com; Facebookis, kodulehel.

        Pärnumaa

         6. mail matk Puhtus, Laelatul ja Tuhus. Kogunemine 10.00 Virtsu Alexela tanklas. Sõidame Puhtu poolsaarele, kus matkame umbes 2 tundi, seejärel sõidame Laelatu puisniidule, kus matkame umbes tund aega. Vahepeal kohvitame Vanaluubi puhkealal või mujal ja sööme võileiba. Kell 18-20 toimub paadisõit Suitsu ja Kasari jõel. Kuulame õhtuseid linnuhääli roostikus ja luhas ning püüame märgata jões toimetavaid kopraid. Päev lõpeb umbes kell 20 või soovi korral pisut hiljem. Matkarajad on kergesti läbitavad, kummikuid pole vaja. Avastame linnu- ja taimeliike. Binokkel soovitav. Vajadusel jagatakse nõuandeid pildistamiseks. Info: Peeter Vissak, tel. 53709789, fotovissak@gmail.com; vaata lähemalt Facebookist.

         8. mail matk Puhtus, Laelatul ja Tuhus. Kogunemine 10.00 Virtsu Alexela tanklas. Sõidame Puhtu poolsaarele, kus matkame umbes 2-3 tundi, seejärel sõidame Laelatu puisniidule, kus matkame umbes tund aega. Soovi korral sõidame Tuhu soo matkarajale, kus matkame veel tund aega. Vahepeal kohvitame Vanaluubi puhkealal ja sööme võileiba. Päev lõpeb umbes kell 4 või 5 PL. Matkarajad on kergesti läbitavad, kummikuid pole vaja. Avastame linnu- ja taimeliike. Binokkel soovitav. Vajadusel jagatakse nõuandeid pildistamiseks. Info: Peeter Vissak, tel. 53709789, fotovissak@gmail.com; vaata lähemalt Facebookist.

         9. mail looduskultuuri matk Halliste jõel ja Sorkuni rabas. Kogunemine 11.00 Riisa külalistemaja parklas. Kanuutame Halliste jõel, jalutame kevadisel luhal, metsas ja Sorkuni rabas. Retke juhib Aivar Ruukel. Info: OÜ Viis aastaega, Aivar Ruukel aivar@soomaa.com.

         15. mail Kessulaiu retk. Kogunemine 10.00 Virtsu Alexela tanklas. Sõidame paadiga Virtsu kalasadamast Kessulaiule. Matkame saarel umbese 4 tundi, vaatame Siluri rannamoodustisi, kuusemetsa, vanu pärnasid, suvemõisa varemeid ja muud. Vahepeal teeme võileivapeatuse. Tagasi mandrile kella 16-ks. Matkajalanõud, ei pea olema kummikud. Info: Peeter Vissak, tel. 53709789, fotovissak@gmail.comvaata lähemalt Facebookist.

         16. mail hilisõhtune kopravaatlus Matsalu rahvuspargis. Kogunemine 19.00 Kloostri Linnuvaatlustorni juures. Aerutame mööda Kasari jõge ülesvoolu ja põikame sisse Vanajõele. Matkal vaatleme askeldavaid kopraid, kohtume veelindudega ja hea õnne korral võime kohata ka metsloomi. Matkal aerutame kaheksakohalistel kanuudel. Info: Seikluspartner Kaspar Kõiva, info@seikluspartner.ee

         16. mail kultuuri- ja kodulooline matk kunagise Piesta küla maadel. Kogunemine 12:00 Piesta Kuusikaru talu väravas. Kultuuri- ja kodulooline matk kunagise Piesta küla maadel ehk mõtteline teekond Eesti ajalukku. Kuulete lugusid talude päriseksostmisest, Eesti kultuuriloost, külade tekkimisest ja kadumisest ning elust Vändra metsas enne ja nüüd. Distants ca 4 km.
         Info: Piesta Sõprade Selts MTÜ, Külli Eller, kylli@kuusikaru.eu. Vaata lähemalt kodulehelt ja Facebookist.

         16.05 Поход в месяце охраны природы в Соомаа. Мы отмечаем месяц охраны природы в воскресенье, 16 мая, походом в национальном парке Соомаа. Плывем на каноэ по реке, гуляем по лугу, лесу и болоту, чтобы насладиться неповторимой красотой весенней природы. Пьем чай и устраиваем пикник в заброшенной деревне. Пойдём с нами! Количество мест ограничено. Билет стоит 30 евро для взрослого и 15 евро для ребёнка. Соберёмся в 11.00 на парковке. Дополнительная информация и регистрация по телефону 5061896 (Айвар) ja 5029793 (Людмила). Facebook.

         23. mail kanuumatk Suitsujõel. Kogunemine 13.00 Suitsu puhkekohas. Arutame Suitsujõel, näeme vanu kalurionne, räägime Matsalu rikkast kultuuripärandist ja kohalikust eluolust. Info: Seikluspartner Kaspar Kõiva, info@seikluspartner.ee

         23. mail matk Puhtus, Laelatul ja Tuhus. Kogunemine 13.00 Virtsu Alexela tanklas. Sõidame Puhtu poolsaarele, kus matkame umbes 2 tundi, seejärel sõidame Laelatu puisniidule, kus matkame umbes tund aega. Vahepeal kohvitame Vanaluubi puhkealal või mujal ja sööme võileiba. Kell 18-20 toimub paadisõit Suitsu ja Kasari jõel. Kuulame õhtuseid linnuhääli roostikus ja luhas ning püüame märgata jões toimetavaid kopraid. Päev lõpeb umbes kell 20 või soovi korral pisut hiljem. Matkarajad on kergesti läbitavad, kummikuid pole vaja. Avastame linnu- ja taimeliike. Binokkel soovitav. Vajadusel jagatakse nõuandeid pildistamiseks. Info: Peeter Vissak, tel. 53709789, fotovissak@gmail.comvaata lähemalt Facebookist.

         Raplamaa

          16. mail kohapärimusretk Raikküla, Vana-Raela ja Pakamäe radadel. Kogunemine 16.00 Raikküla bussipeatuse juures. Kui Raikküla mõis seostub lugupeetud Keyserlingide suguvõsaga, siis Pakamägi on tuntud muinasaegsete kärajate kogunemispaigana ja Jüriöö ülestõusu alguskohana. Neid kahte kohta ühendab Raela küla, mida peetakse vanemaks asulaks kui Raikküla ja mis on tihedalt seotud Pakamäel toimunuga. Matkalt ei puudu ka hiieoja, salakäik ja munkade kabel.
          Info: Sooserva Retked; sooserva.retked@gmail.com; www.sooservaretked.ee.

          21. mail Varbola linnus seest ja väljast. Kogunemine 19.00 Varbola linnuse parklas. Räägime muistse Varbola linnuse lugusid. Teeme põikeid aastatuhandete taha enne linnuse sündi, linnuse loomise lahendamata lugusid ning linnuse kasutusest kuni tänapäeva välja. See on omamoodi rännak Eestimaa kujunemisloos läbi Varbola linnuse "silmade". Võtke piknikukorv kaasa või tellige see lähedalasuvast Ruunawere hotellist. Hind inimese kohta 10 eur. Kestvus ca 2h. Võimalik jääda ööbima Ruunawere hotelli või Preeriakoja indiaanikülla. Hinnad vastavalt hinnakirjale. Vajalik eelregistreerimine. Info: www.preeriakoda.eu; Preeriakoda, indiaanikojad@gmail.com.

          22. mail Räätsade töötuba. Kogunemine 11.00 Preeriakoda OÜ parklas. Teeme ise soorajad ehk räätsad. Läheme metsa, õpime milliseid materjale mets pakub, valime sobiva materiali ning asume preeriakoja indaanikülas räätsasid meisterdama. Töötuba, koos materjali varumisega vältab ca 4h. Sisaldab lõunapausi indiaaniainetel supi ja pirukaga. Osalejaid kuni 15. Eelregistreerimisega. Hind inimese kohta 40 eur. Info: www.preeriakoda.eu; Preeriakoda, indiaanikojad@gmail.com.

          29. mail loodus- ja ajaloomatk Keava linnus ehk "Päikese käsi". Kogunemine 11.00 Keava linnuse jalamil. Kedempe ehk Keava linnus on ajalooliselt mänginud olulist rolli, linnus on korduvalt maha põletatud ja jälle üles ehitatud. Matkal kõnnime mööda muinasradu ja avastame viimasest jääajast maha jäänud künklikku maastikku, mida kohalikud kutsuvad Keava mäiks.
          Info: Sooserva Retked; sooserva.retked@gmail.com; www.sooservaretked.ee.

          Tartumaa

           5. ja 21. mail matk Tilleoru matkarajal ja Maantemuuseumi külastus. Kogunemine 9.00, Vanemuise alumises parklas. Tilleorust algav rada kulgeb 4,5 km pikkuselt mööda jõelammi, läbib palumetsad ja salukuusikud, jõuab Merioone allikani. Ahja jõe ülemjooksul, Tille ja Möksi veski vahelisel lõigul paiknev maastikukaitseala eesmärk on säilitada Ahja jõe, selle sügava ürgoru, lisaorgude, jäänukkõrgendike ja oruveerudel kasvava metsa maastikuline terviklikkus – tõeline looduse käsitöösaal. Lõpetame päeva Maantemuuseumis. Matkad toimuvad vaid juhul, kui koos on miinimum arv inimesi. Info: Hansareisibüroo AS, Eleriin Kurs, info@hansareisid.ee; vaata lähemalt kodulehelt.

           9. ja 29. mail Vitipalu loodusmatk. Kogunemine 9.00, Vanemuise alumises parklas. Teeme loodusgiidiga 2-tunnise jalutuskäigu ja räägime taimedest, lindudest, loomadest. Saame lahendada erinevaid vahvaid ülesandeid ning koguda teadmisi meid ümbritseva looduse kohta. Elva maastikukaitsealal Vitipalu mõhnastiku ühel kõrgemal künkal asuvast vaatetornist avaneb kaunis vaade ümbruskonna vaheldusrikkale maastikule. Ettetellimisel lisatasu eest võimalik grillida Vitipalus või maitsta leiba Hellenurme vesiveskis. Matka viib läbi Maris Tigas. Matkad toimuvad vaid juhul, kui koos on miinimum arv inimesi. Info: Hansareisibüroo AS, Eleriin Kurs, info@hansareisid.ee; vaata lähemalt kodulehelt.

           15. mail Pärimusmatk Emajõe-Suursoo saartele (jalgsi ja räätsadega). Kogunemine 10.00 Palgi talus, Ahunapalu, Kastre vald (Googlemaps otsing nature tours estonia). Retke pikkus on 7-8km (4 tundi). Liigume ringikujulisel marsruudil soosaartel ja soolõikudel. Märjematel kohtadel kasutame räätsasid. Jalanõudeks kummikud või veekindlad saapad. Matk keskendub sellele, kuidas on siin soode keskel elatud ja hakkama saadud. Matk sisaldab ka söögipala (pirukas ja tee), söögipausi teeme ühel soosaarel. Retk on jõukohane lastele alates 13 eluaastat. Matkajuht kohalik elanik Kristina Traks.
           Info: NatureToursEstonia, info@naturetoursestonia.com, 5188860 Kristina Traks. Vaata lähemalt NatureToursEstonia kodulehelt.

           19. ja 20. mail külastame Viljandimaad. Kogunemine 9.00, Vanemuise alumises parklas. Alustame Ulila turbarabast. Peatume Soomaa rahvuspargi külastuskeskuses, kus uurime ekspositsiooni ja vaatama filmi. Seejärel läbime Ingatsi 3 km pikkuse õpperaja, mis algab Karuskoselt ja kulgeb piki metsasihti 8 m kõrgusele, Euroopa kõrgeimale, Kuresoo rabarinnakule. Sõidame Suure-Jaani, mis on olnud kihelkonnakeskuseks ja uudistame sealset kirikut ja kalmistut. Ettetellimisel lisatasu eest võimalus lõunat süüa Suure-Jaani kohvikus „Arturi juures“. Külastame Lõhavere Lembitu linnamäge. Viimane peatus Olustvere mõisapargis. Reisipäeva pikkus ca 8h. Jalgsimatka ca 4 -5 km. Matka viib läbi Maris Tigas. Matkad toimuvad vaid juhul, kui koos on miinimum arv inimesi. Info: Hansareisibüroo AS, Eleriin Kurs, info@hansareisid.ee; vaata lähemalt kodulehelt.

           11. ja 23. mail matk Jõgevamaal. Kogunemine 9.00, Vanemuise alumises parklas. Läbime 1,3 km pikkune Männikjärve raba õpperaja mööda laudteed. Kolme maakonda (Jõgevamaa, Järvamaa, Lääne-Virumaa) ulatuval  Endla looduskaitsealal asuvad ka Eesti suurimad, Norra-Oostriku allikad. Siin olevast vaatetornist, mis pidi olema Vanemuise kasutütre Juta erilise kaitse all, saab jälgida Endla järve linnurikkust. Tutvume Kassinurme linnuse ja Palamuse muuseumiga.Ette tellides saab osaleda huvitavates programmides. Vaata ja vali programme kodulehelt. Palamusel on kohvik Tõnissoni söögituba, kus on võimalik ettetellimisel lõunat süüa. Matka viib läbi Maris Tigas. 
           Matkad toimuvad vaid juhul, kui koos on miinimum arv inimesi. Info: Hansareisibüroo AS, Eleriin Kurs, info@hansareisid.ee; Hansa reiside kodulehel.

           22.-23. mail romantiline kanuuretk Emajõe-Suursoos (ööbimisega soosaarel). Kogunemine 18.00 Palgi talu, Ahunapalu, Kastre vald (Googlemaps otsing nature tours estonia). Retk algab 22.05 kl 18 ja lõpeb 23.05 kl 10. Sõidame kanuudega Emajõe-Suursoo veekogudel ning ööbime ühel soosaarel. Ööbimine telkides ja ripptelkides. Hommikul sõidame veidi teist teed pidi tagasi. Ettetellimisel lisatasu eest toitlustus, võimalik rentida ööbimisvarustust. Retkel räägime piirkonna pärimusest, imetleme lindude-loomade tegutsemisjälgi ja vast ka kohtume nendega. Retkele ootame lapsi alates 13ndast eluaastast. Retkejuht kohalik elanik Kristina Traks. Info: NatureToursEstonia, info@naturetoursestonia.com, 518 8860 Kristina Traks; Nature Tours Estonia kodulehel.

           Kaart: looduskaitsekuu matkad üle Eesti

           Ava kaart uues aknas.


           About Estonia

           Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

           Estonian Official Gateway

           Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

           Digital Society

           Estonia has
           transformed itself into
           one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

           Follow our updates in social media