Language switcher

You are here

Looduskaitse 110

Tänavu tähistame Eesti looduskaitse 110ndat sünnipäeva


Sada kümme aastat tagasi, 14. augustil 1910 rentis Riia Loodusuurijate Ühing Vilsandi saare majakavahi, suure linnusõbra Artur Toomi eestvedamisel Saaremaa Kihelkonna pastoraadile kuuluvad Vaika linnusaared. Eesmärk oli tagada sealsetele lindudele turvalised pesitsusvõimalused ja takistada munade korjamist. Sündis Baltimaade esimene kaitseala. Ja kuigi looduskaitsetegevused toimusid Eestis ka enne Vaika kaitseala moodustamist, peetakse Eesti tänapäevase looduskaitse alguseks just seda kuupäeva.

Eesti looduskaitse korraldus on olnud hoolimata aegade heitlikkusest järjepidev ning tänu enam kui saja-aastasele tegutsemisele on Eesti loodus hästi säilinud. Siin leidub puutumata loodust, haruldaste liikide elupaiku, kauneid maastikke. Eesti floora ja fauna mitmekesisus – elurikkus, võrrelduna teiste sarnaste aladega põhja pool 57ndat põhjalaiuskraadi, on üks suurimaid maailmas.

Erinevate kaitsealadega kaetud maa pindala on täna 19,4 % Eestimaast, alasid endid on üle tuhande. Loodushoiutööde raames on täna meie kaitsealadel hoolduses ja taastamises ligikaudu 40 000 hektartit pärandniite – luhtasid, alvareid, ranna- ja puisniite. Oleme taastamas soomaastikke ligikaudu 20 000 hektaril. Viimase kümne aasta jooksul on meie jõgedel avatud lõhedele ning teistele kalaliikidele ligikaudu 120 rändetakistust.  Et aga elurikkus saaks Eestis püsida ja kasvada, tuleb seda märgata, teadvustada ja hoida ka väljaspool meie kaitsealasid. Meie Kalastajate seltsi vabatahtlikud, kes ööpäevaringselt koostöös inspektoritega valvavad meie lõheliste kuderahu, talumees,

kes hooldab oma kodulähedast puisniitu, aga ka linnapere, kes jätab niitmata enda aianurga – nad kõik aitavad oma tegudega, suurte ja väikestega, kaasa sellele, et meie kaasolendite käsi hästi käiks.

Käesolev looduskaitse juubeliaasta ongi pühendatud elurikkusele, aasta motoks on „Hoia, mida armastad!“ Nii kavandamegi koostöös  partneritega käesoleval aastal ohtralt elurikkuse tundmaõppimisele ning hoiule pühendatud üritusi, nagu koolitused, talgud, linnulauluhommikud, matkad, võistlused, seminarid ja palju muud. Eesmärk on aga ikka üks – tuua inimesi loodusele lähemale, aidata mõista ja lahti seletada ümbritsevat ning vältida võõrandumist loodusest.

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media