Language switcher

You are here

Karula rahvuspargi, Karula loodusala ja Karula linnuala kaitsekorralduskava koostamine

Keskkonnaamet teatab, et koostamisel on Karula rahvuspargi, Karula loodusala ja Karula linnuala kaitsekorralduskava aastateks 2020-2029. Lisaks Karula rahvuspargile käsitleb kaitsekorralduskava ka Koemetsa metsise püsielupaika, Singa metsise püsielupaika, Ubajärve metsise püsielupaika ja Põrgujärve metsise püsielupaika (Karula loodusala ja Karula linnuala). Kavaga kirjeldatakse kaitseala eesmärgiks olevaid loodusväärtusi, nende mõjutegureid ja kaitsemeetmeid ning tuuakse välja vajalikud tegevused koos tõenäolise läbiviimise ajaga.

Kaitsekorralduskava tööversiooniga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti koduleheküljel www.keskkonnaamet.ee. Täiendusi ja parandusettepanekuid kaitsekorralduskava kohta saab Keskkonnaametile esitada hiljemalt 13.12.2019.

Kaitsekorralduskava avalikkuse kaasamise koosolek toimub 22.11.2019 kell 16 Kaika seltsimajas. Kohale on oodatud maaomanikud, kohalikud elanikud, ettevõtjad ja teised asjast huvitatud.

Lisainfo: Kadri Kuusksalu, tel  5340 8012, kadri.kuusksalu@keskkonnaamet.ee.

Kavaga saate tutvuda SIIN (8.05 MB, PDF)

    Karula rahvuspark. Foto Kaidi Jõesalu


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media