Language switcher

You are here

"Õige kuvamisuuring minu patsiendile"

Kuidas maandada radioloogilise uuringuga seotud riske?

Keskkonnaamet ja Eesti Radioloogia Ühing osalevad üle-euroopalises tervishoiutöötajate teadlikkuse tõstmise kampaanias „Õige kuvamisuuring minu patsiendile“.

Kampaania eesmärk

Kampaaniaga soovime tõsta tervishoiutöötajate teadlikkust radioloogilistest uuringutest ja edendada nende uuringute asjakohast ning õigustatud kasutamist.

Kampaania on suunatud tervishoiutöötajatele, kes tegelevad igapäevaselt patsientide radioloogilisele uuringule suunamisega. Kampaania käigus on valminud infolehed võtmeküsimustega, millega peab arvestama radioloogilisele uuringule suunaja, et tagada patsiendile ohutus. Samuti pööratakse tähelepanu patsiendi huvide kaitsmisele.

Üle-euroopalist kampaaniat korraldab HERCA (Heads of the European Radiological Protection Competent Authority).

Radioloogiliste uuringutega seotud riskide maandamine

Radioloogiliste uuringute tegemine on turvaline ja õigustatud viis patsientide haiguste diagnoosimiseks ja raviks, kui uuringuid tehakse korrektselt. Nimelt võib röntgeni tegemisega kaasnev röntgenkiirgus kahjustada rakke inimese kehas ja potentsiaalselt suurendada vähiriski inimese elu jooksul. Risk sõltub saadud kiirgusdoosist ja seega suureneb iga tehtud radioloogilise protseduuriga.

Patsiendi kiirgusdoosi vähendamiseks on olemas optimeeritud uuringute teostamise viisid, mille kasutamine tagab piisava ohutuse. Kui radioloogiline protseduur on vajalik, põhjendatud ja kasutatakse õiget optimeeritud meetodit, siis kaalub meditsiiniline kasu üles kiirgusest põhjustatud riskid.

Loe lähemalt allolevatest infolehtedest, millised on võimalikud riskid ja kuidas neid maandada.

Keskkonnaameti roll

Keskkonnaamet osaleb kampaanias, kuna meie kiirgusosakonna ülesandeks on tagada inimese ja keskkonna ohutus ioniseeriva kiirguse võimaliku kahjuliku toime eest. Selleks teavitab Keskkonnaamet elanikkonda võimalikest ohtudest ja menetleb kiirgustegevuslube.

Fotol on Tartu Ülikooli Kliinikumi kompuutertomograaf.


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media