Language switcher

You are here

Endla looduskaitseala kaitse-eeskirja ja tsoneeringu muutmise väljatöötamise kavatsus

Keskkonnaamet teatab, et on välja töötamas Endla looduskaitseala kaitsekorra uuendamise määruse eelnõud (s.t. kavandamisel on kaitse-eeskirja uuendamine).

Kavandame uuendada kaitseala kaitsekorda, täpsustatada kaitse eesmärke ning korrigeerida kaitseala välispiiri ja tsoneeringut väärtustest lähtuvalt.

Endla looduskaitsealale koostati aastateks 2015-2024 kaitsekorralduskava, mille ühe tegevusena on ära toodud kaitse-eeskirja uuendamine. Tsoneeringut muudetakse ka laane-, salu- ja soovikumetsade range kaitse tagamiseks, sest neid on seni ebapiisavalt kaitstud.

Ootame põhjendatud parandusettepanekuid ning vastuväiteid Endla looduskaitseala kaitse-eeskirja ja tsoneeringu muutmise väljatöötamise kavatsuse kohta kirjalikult Keskkonnaameti kaitse planeerimise büroole (info@keskkonnaamet.ee või Aia 2, Jõgeva) hiljemalt 03.12.2019.

Väljatöötamise kavatsust tutvustav avalik koosolek toimub 19.11.2019 kell 15.00 Koeru Kultuurimaja väikeses saalis (Paide tee 3, Koeru alevik).

Kui Te hiljemalt 03.12.2019.a ei ole parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et olete planeeritavate piiri ja kaitsekorra muudatustega nõus.

Peale 03.12.2019 täiendame väljatöötamise kavatsust vastavalt laekunud ettepanekutele ning edastame selle Keskkonnaministeeriumisse määruse eelnõu menetluse algatamiseks. Määruse eelnõu kohta on võimalik arvamust avaldada menetluse algatamisele järgneval avalikustamise perioodil.

Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Lisainfo: Maarja Annuk (maarja.annuk@keskkonnaamet.ee, 776 2424)

 

Materjalid:

Väljatöötamise kavatsusega saate tutvuda SIIN (5.83 MB, PDF)

Planeeritavate piiri ja tsoneeringu muudatustega saate tutvuda SIIN (354.63 KB, JPG) ja SIIN (interaktiivne kaart, Google Maps)


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media