Language switcher

You are here

Kõrvemaa maastikukaitsekaitseala kaitsekorra muutmine

Keskkonnaministri 13.06.2019 käskkirjaga nr 1-2/19/433 algatati Kõrvemaa maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet. 

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Türi kontoris ning Järva Vallavalitsuses, Paide Linnavalitsuses, Anija Vallavalitsuses, Kose Vallavalitsuses ja Tapa Vallavalitsuses ajavahemikus 27.09–28.10.2019. Ühtlasi on materjalid nähtavad allpool. 

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume Teid aktiivselt osalema avalikustatava määruse menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Kaitse-eeskirja eelnõud tutvustav koosolek toimub 16.10.2019 kell 14.00 Keskkonnaameti Türi kontori saalis (Wiedemanni 13, Türi). 

Oma parandusettepanekud ja vastuväited kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Wiedemanni 13, 72213 Türi) hiljemalt 28.10.2019

Kaitse-eeskirja eelnõu avalik arutelu toimub 21.11.2019 kell 14.00 Keskkonnaameti Türi kontori saalis, kus tutvustatakse laekunud ettepanekuid ja vastuväiteid.

Kui hiljemalt 28.10.2019 ei ole määruse eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Peale avalikustamist esitatakse eelnõu ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2020. aasta teisel poolel. 

Lisainfo: Kristi Pai, 384 8681, kristi.pai@keskkonnaamet.ee

Eelnõu (325.99 KB, PDF)

Seletuskiri (595.17 KB, PDF)

Kaart (Leht 1) (9.35 MB, PDF)

Kaart (Leht 2) (9.13 MB, PDF)

Kaart (Leht 3) (9.2 MB, PDF)
 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media