Language switcher

You are here

Vabariigi Valitsus kinnitas Pakri maastikukaitseala kaitse-eeskirja

Vabariigi Valitsuse 30.08.2019 määrusega nr 75 kinnitati Pakri maastikukaitseala kaitse-eeskiri, mis jõustub 13.09.2019. Pakri maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja kaardiga ning Pakri hoiuala kaartidega saab tutvuda Riigi Teataja kodulehe vahendusel (www.riigiteataja.ee) ning kaitse-eeskirja seletuskirjaga Keskkonnaministeeriumi kodulehel (www.envir.ee). Samuti on kõik nimetatud materjalid lisatud siinse teate allossa. 

Pakri maastikukaitseala asub Harju maakonnas Lääne-Harju vallas Paldiski linnas Pakri poolsaarel ja Pakri saartel. Ala võeti kaitse alla 1998. aastal, kui moodustati Pakri maastikukaitseala. Uue kaitse-eeskirjaga muudetakse Pakri maastikukaitseala välispiiri, misjärel kaitseala laieneb Pakri saartel (Väike-Pakri ja Suur-Pakri) 1661,7 ha ulatuses seni hoiualasse kuuluva osa arvelt ning Pakri poolsaarel 65,5 ha seni kaitseta ala arvelt. Kaitseala uus pindala on 3164 ha.

Kaitseala piire ja kaitsekorda muudetakse selleks, et tagada Natura 2000 võrgustikku kuuluva loodusala eesmärkide, sealhulgas metsaelupaigatüüpide ning haruldaste ööliblikate elupaikade kaitse. Kaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta Põhja-Eesti klinti, sealhulgas Pakri saarte ja poolsaare aluspõhjakivimite paljandeid, kaitsealuseid liike ning ohustatud elupaigatüüpe, Pakri saarte ajaloolist asustusstruktuuri ning samuti säilitada looduse mitmekesisust ja maastikuilmet. 

Küsimuste tekkimisel seoses kaitse-eeskirjaga, paberkandjal kaitse-eeskirjaga tutvumiseks või konkreetsemate käitumisjuhiste saamiseks on kontaktisikuks Keskkonnaameti kaitse planeerimise büroo spetsialist Tanika Ojasild (telefon 5699 5307, e-post tanika.ojasild@keskkonnaamet.ee).

Pakri maastikukaitseala on Eesti jaoks olulise väärtusega, mida tuleb hoida ja kaitsta. Täname, et aitate kodumaa väärtusi hoida!

Kaitse-eeskiri

Seletuskiri (PDF)

Pakri maastikukaitseala kaart (PDF)

Pakri hoiuala kaart (leht 1) (PDF)

Pakri hoiuala kaart (leht 2) (PDF)

Pakri hoiuala kaart (leht 3) (PDF)

Väike-Pakri saar. Foto: R. Kotter


 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media