Language switcher

You are here

Põlevkivi rikastamisel tekkinud aherainet taaskasutatakse päikeseelektrijaama rajamisel

Eesti Energia Narva karjäär. Foto tegi Martin Nurme.
Eesti Energia Narva karjäär. Foto tegi Martin Nurme.

Keskkonnaamet andis Enefit Kaevandusele õiguse taaskasutada põlevkivi rikastamisel tekkivat aherainet ehk lubjakivi päikeseelektrijaama alustarindi ehitamisel.

Enefit Kaevandustel on ka varasemalt olnud õigus taaskasutada aherainet platside ja teede rajamisel ning ehitusmaterjalide nõuetele vastava killustiku tootmiseks. Nüüd plaanib aga ettevõte kasutada kolm miljonit tonni aherainet päikeseelektrijaama alustarindi ehitamiseks, aidates seeläbi suurendada aheraine taaskasutust Eestis.

„Keskkonnaamet peab oluliseks, et meie loodusressursse kasutatakse säästlikult. Põlevkivi kaevandamine ning hilisem töötlemine on äärmiselt ressursimahukas. Muuhulgas tekib ühe tonni põlevkivi saamiseks ligi 0,4 tonni aherainet, mis tuleb võimalikult suure määral kasulikult ära kasutada. Meie jaoks on eelistatuim variant, kui aheraine ladestamise asemel seda kasutatakse uuesti näiteks ehitusel, hoides seeläbi kokku teisi loodusressursse, mida oleks muidu kasutatud,“ selgitas Reet Siilaberg, Keskkonnaameti jäätmebüroo juhataja.

Ühe tonni põlevkivi saamiseks tuleb maa alt välja tuua ligikaudu 1,4 tonni mäemassi. Rikastamisel eraldatakse 1,4 tonnist mäemassist üks tonn põlevkivi ning 400 kg aherainet. Tekkinud aheraine ladestatakse prügilasse, sellest toodetakse killustikku või kasutatakse seda vanade karjääride korrastamisel. Ressursside säästlikumaks kasutamiseks on riik seadnud eesmärgiks, et tekkinud aherainet tuleb taaskasutada vähemalt 40% ulatuses. 2016. aastal taaskasutati Eestis 35% ning 2017. aastal juba 50% tekkinud aherainest.

Aheraine taaskasutuse suurimaks väljakutseks on selle suured kogused. Nimelt tekib aastas keskmiselt 8 miljonit tonni aherainet, mistõttu on seda mõistlik taaskasutada just suurprojektides. Siinjuures on Keskkonnaametil oluline roll hindamaks, kas tegemist on materjali taaskasutamisega, millega hoitakse kokku muid loodusressursse. Kui aheraine taaskasutamise tulemusena jääb rajamata mõni uus karjäär või kaevandus, on see keskkonnale igati kasulik.

Lisainfo:
Reet Siilaberg
Keskkonnaameti jäätmebüroo juhataja
e-post: reet.siilaberg@keskkonnaamet.ee
telefon: +372 5884 9116

Sille Ader
Keskkonnaameti pressiesindaja
e-post: sille.ader@keskkonnaamet.ee
telefon: 5745 0332


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media