Language switcher

You are here

Tupenurme maastikukaitseala moodustamine

Keskkonnaministri 27. märtsi 2019. a käskkirjaga nr 265 on algatatud määruse „Tupenurme maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri” menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Kuressaare kontoris (Tallinna 22, Kuressaare) ja Muhu Vallavalitsuses (Liiva küla) ajavahemikus 17.06.–2.07.2019.

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema avalikustatava kaitse-eeskirja menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Oma parandusettepanekud ja vastuväited Tupenurme maastikukaitseala kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaameti Lääne regioonile (Tallinna 22, Kuressaare 93819 või info@keskkonnaamet.ee) hiljemalt 02.07.2019.

Kaitse-eeskirja eelnõu avalik arutelu toimub 10. juulil 2019. a kell 13.00 Muhu vallamajas (Liiva küla), kus tutvustatakse laekunud küsimusi ja ettepanekuid ning eelnõu viimast seisu.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2020. aastal.

Lisainfo: Kadri Paomees, 452 7764, kadri.paomees@keskkonnaamet.ee.

Materjalid:
Kaitse-eeskirja eelnõu (363.58 KB, PDF)
Kaitse-eeskirja seletuskiri (401.33 KB, PDF)
Kaitseala kaart (232.24 KB, JPG)

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media