Language switcher

You are here

Eesti Keskkonnaamet ja Soome Kiirguskeskus sõlmisid kiirgusalase koostööleppe

Koostööleppe kirjutasid alla Keskkonnaameti peadirektor Riho Kuppart ja Soome Kiirguskeskuse peadirektor Petteri Tiippana. Foto: Elo Ilkka
Koostööleppe kirjutasid alla Keskkonnaameti peadirektor Riho Kuppart ja Soome Kiirguskeskuse peadirektor Petteri Tiippana. Foto: Elo Ilkka

Täna sõlmisid Keskkonnaamet ja Soome Kiirguskeskus (STUK) vastastikuse mõistmise memorandumi, mille eesmärgiks on omavahelise koostöö edendamine eelkõige tuuma- ja kiirgusalase teabe ning hädaolukordade lahendamise valdkonnas.

Memorandumi sõlmimine tähendab muuhulgas Eesti ja Soome kiirgusvaldkonna asutuste koostööd kiirgusseire, oskusteabe, tuumarajatiste kohta tehtavate otsuste, ühisõppuste korraldamise, õigusloome ja igasuguse oskusteabe vahetamise osas.

Koostööleppe kirjutasid alla Keskkonnaameti peadirektor Riho Kuppart ja Soome Kiirguskeskuse peadirektor Petteri Tiippana.

„Koostöö kahe asutuse vahel on olnud senini samuti sisuline ja tihe. Nüüd sõlmime esmakordselt konkreetse leppe, millest edaspidises töös lähtuda. Kokkulepped lihtsustavad ja aitavad vastastiku kindlasti paremini korraldada Eesti ja Soome kiirgusvaldkonnas toimuvat. Tavakodaniku jaoks tähendab see seda, et suudame üheskoos pakkuda turvalisemat keskkonda,“ lausus Keskkonnaameti peadirektor Riho Kuppart.

Petteri Tiippana tõdes, et kiirgus- ja tuumaohutuse seisukohast on koostöö naabermaadega väga tähtis. Ta märkis, et selline koostöö muutub eriti oluliseks võimalikes hädaolukordades, kui on vaja kiiret tegutsemist inimeste ja keskkonna kaitseks. „Toimiva koostöö korral võime olla kindlad, et naabermaades vastuvõetavad otsused põhinevad ühtedel ja samadel ohuhinnangutel,“ ütles peadirektor Petteri Tiippana.

Lisainfo:
Ilmar Puskar
Keskkonnaameti kiirgusosakonna juhataja
e-post: ilmar.puskar@keskkonnaamet.ee
telefon: 5266 477

Sille Ader
Keskkonnaameti pressiesindaja
e-post: sille.ader@keskkonnaamet.ee
telefon: 5745 0332


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media