Language switcher

You are here

Elektrisektori moderniseerimise investeeringute taotlusvoor perioodiks 2013-2020

Vastavalt direktiivile 2003/87/EÜ võib Eesti eraldada üleminekuperioodil (2013–2019) tasuta lubatud heitkoguse ühikuid Eestis asuvatele Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kuuluvatele elektritootjatele, kes olid tegevad 31. detsembril 2008 või alustasid asjakohast investeerimist hiljemalt 31. detsembril 2008.

Investeeringute kavasse arvamist võis taotleda elektritootja mitte ainult enda poolt elluviidavatele investeeringutele, vaid teha ettepanekuid ka teiste välisõhu kaitse seaduse nõuetele vastavate investeeringute lisamiseks.

Tasuta lubatud heitkoguse ühikute saamiseks esitatud investeeringud peavad vastama välisõhu kaitse seaduses toodud põhimõtetele ning aitama kaasa Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2020 eesmärkide elluviimisele.

Tingimustele vastanud taotlustest koostati riiklik investeeringute kava. Euroopa Komisjon kinnitas investeeringute kava ja selle osas riigiabi andmise lõplikult 27.06.2012.


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media