Language switcher

You are here

Veekasutuse aastaaruanne

VeeS ja keskkonnaministri 17.01.2007 määruse nr 9 „Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord“ (määrus nr 9) alusel peab vee erikasutaja esitama vähemalt üks kord aastas veekasutuse aruande kasutatud vee, heitvee hulga ja suublasse juhitud reoainete koguse, veekasutuse majanduslike näitajate ning mere süvendamise ja kaadamise käigus eemaldatud, ümberpaigutatud ning kaadatud aine koostise ja mahu kohta.

Veekasutuse aastaaruanne tuleb esitada hiljemalt 1. märtsiks veebipõhisesse andmebaasi VEKA.

Aruanne esitatakse vastavalt vee erikasutuse iseloomule määratud vormidel. Andmebaas on avatud alates 1. veebruarist. Vajalikud abimaterjalid ja juhendid on leitavad eelis VEKA koduleheküljelt.


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media