Language switcher

You are here

Kaitse-eeskirjad

Kaitse-eeskiri on Vabariigi Valitsuse või keskkonnaministri poolt kinnitatud õigusakt, mis määratleb:

  • kaitseala kaitse-eesmärgid ja valitseja;
  • kaitseala piirid;
  • lubatud, keelatud ja vajalikud tegevused kaitseala vööndites (loodusreservaat, sihtkaitsevöönd, piiranguvöönd).

Kõik kaitse-eeskirjad on leitavad Riigi Teatajas.

Kakerdaja raba. Foto: Riina Kotter

Kaitse-eeskirja alusel kooskõlastatakse ja antakse nõusolekuid erinevatele tegevustele nagu näiteks ehitusload, rahvaürituste korraldamine ja metsateatised.

Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline. Kutsume Teid kaasa rääkima.

Vasakust menüüst leiate info kaitse-eeskirjade avalikustamise ja kinnitamise kohta.

 

Kaitse-eeskirja koostamise etapid

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media