Language switcher

You are here

Projektid maahoolduses

Käimasolevad projektid poollooduslikel kooslustel

LIFE to alvars ehk Elu loopealsetele

Projekti LIFE to alvars on LIFE+ Nature fondi ja SA KIK poolt rahastatud projekt, mille eesmärgiks on 2500 hektari loopealsete karjamaade taastamine Saaremaal, Muhumaal, Hiiumaal, Läänemaal ja Pärnumaal.
Täpsem info projekti kodulehelt või projektikoordinaatorilt Annely Holmilt, annely.holm@keskkonnaamet.ee, +372 511 6738.

Koguva projektiala. Foto: Annely Holm

 

Planeeritavad projektid poollooduslikel kooslustel

Puisniitude taastamine

Keskkonnaamet esitas 30.01.2019 Euroopa Komisjonile LIFE+ programmi puisniitude taastamise projekti "WOODMEADOWLIFE". Projekti eesmärk on taastada uusi alasid ja parandada täna hoolduses olevate puisniitude elupaiga kvaliteeti kokku 700 hektaril, väärtustada meie esivanemate pärandit ning luua jätkusuutlikud lahendused alade hooldamiseks.

Ettevalmistustööd projektis osaleda soovijate väljaselgitamiseks algasid juba 2015. aastal koostöös Pärandkoosluste Kaitse Ühinguga.

Projekti tegevused on planeeritud eramaadel ning projektis on plaanis nii praktilised tegevused (puisniitude taastamine, teede remont, infomaterjalide koostamine) kui koostöö maaomanike ja hooldajatega ning avalikkuse teadlikkuse tõstmine puisniitude loodus- ja kultuuripärandist ning nende kaitsest ja majandamisest.
Kõrge taastamispotentsiaaliga alad on valitud koostöös ekspertidega ning eelvaliku alad asuvad nii Saaremaal, Hiiumaal, Pärnumaal, Läänemaal, Lääne-Virumaal, Raplamaal, Tartu- ja Valgamaal. Eesti ülevaatlik kaart projektialadest (63.47 KB, JPG).
Positiivse vastuse korral algavad tegevused sügisel 2019 ning projekti kestus on 5 aastat. Projekti partnerid on MTÜ Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Eestimaa Looduse Fond ning Tartu Ülikool.

Keskkonnaamet pöördub planeeritavatel taastamisaladel jäävate maaomanike poole, et selgitada välja valmisolek projektis osaleda. Soovist projektis osaleda on võimalik anda teada ka maahoolduse spetsialistile e-kirja teel.

Projekti mitte rahastamise korral on võimalik puisniidu taastamine korraldada loodushoiutoetuse abil.


Hooldatud puisniit. Foto: Kaidi Silm

 

Lõppenud projektid

URBANCOWS ehk Linnalehmad

Projekt URBANCOWS oli aastatel 2012-2016 LIFE+ Nature fondi ja SA KIK poolt rahastatud projekt, mille eesmärk oli Pärnu rannaniidu looduskaitseala väärtuste teadlikkuse tõstmine, samuti rannaniitude, rannikulõugaste ja erinevate kaitsealuste liikide elupaikade taastamine ja niidu puhastamine pilliroost. Tänaseks on tänu karjatamisele alad valdavalt pilliroost puhastatud ja avatud vaated traditsioonilistele rannaniidu kompleksile ning merele. Samuti on ehitatud linnutornid ja loodusrada.

Täpsem info projekti kodulehel või info@keskkonnaamet.ee.

Pärnu rannaniidu kaitseala. Foto: Mati Kose


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media