Language switcher

You are here

Biosfääripäeval räägitakse saarte taastuvate energiaallikate tõhusamatest kasutusvõimalustest

mereäärne pilliroog
Roog kogub toormaterjalina üha enam populaarsust. Foto: Lia Rosenberg

27. märtsil on Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala päev. UNESCO programmiga liitumisest möödub tänavu juba 29. aastat ja me tähistame seda biosfääripäevaga Hiiumaal, Palade põhikoolis. Päev on pühendatud saarte metsade ressursile, selle kasutamisele ja uute taimsete energiaallikate tutvustamisele.
Puiduenergia on aegade jooksul olnud traditsiooniliseks energiaallikaks ja eestlased on metsarahvas. Kas me peame aga metsa ka energia allikaks, tunneme teisi võimalikke looduslikke ressursse ja oskame oma varandust mõistlikult majandada? Just nendel teemadel Biosfääripäeval arutletakse.

Päeva põhiettekande esitab Erametsakeskuse SA juhatuse liige Jaanus Aun, kes räägib üldisemalt Eesti puitkütuste ressurssist ja kasutusest, aga peatub kindlasti ka meie saarte metsade teemal. Jukka Kontulainen, Pro Agria Biomeiler OY-st tutvustab oma ettevõtte kogemusi biojäätmetest komposti ja sooja tootmisel. Juttu tuleb ka toormaterjalina populaarsust koguvast roost. Maire Miemis tutvustab uudset tehnoloogiat, mille abil toodetakse Pärnumaal rannaroost energiabrikette. Oma panusest vähendada ühekordsete plasttarvikute tootmist, räägib Koit Kelder Saaremaalt, kes juba toodab roost joogikõrsi.

UNESCO rahvusliku komisjoni nõukoja liige Toomas Kokovkin leiab, et biosfäärialad, eriti saarte omad, on väga õige koht kestliku energia tootmise ja kasutamise mudeldamiseks. „Täna jätkub maailmas (ja Eestis) aine, energia ja informatsiooni pidev koondumine keskustesse, tsentraliseerumine. Selle tulemusel kaotame tasakaalu, suurendame keskkonnariske. Seetõttu on energia tootmise hajutamine ja kestliku kohaliku energia kasutamine üks tuleviku julgeoleku tagatisi,“ nendib Kokovkin.

Biosfääripäeva Palade Põhikoolis ja Kivimitemajas korraldavad Keskkonnaamet ja Hiidlaste Koostöökogu MTÜ. Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala haarab enda alla 1/10 kogu Eesti pindalast. Maismaast katab see meie suuremad saared – Saaremaa, Hiiumaa, Muhumaa, lisaks Vormsi ja Ruhnu. Üle 50% biosfääriala maismaa osast moodustab metsamaa. Lääne-Eesti saarestikus on nii kuusikuid, männikuid, heitlehiseid segametsi kui kadastikke, soid ja rabasid.

Päevakava on leitav Keskkonnaameti kodulehelt: https://www.keskkonnaamet.ee/sites/default/files/hl_biosfaaripaev_2019.pdf

Lisainfo:
Lia Rosenberg
Keskkonnaameti biosfääri programmiala spetsialist
e-post: lia.rosenberg@keskkonnaamet.ee
telefon: 5207 457

Sille Ader
Keskkonnaameti pressiesindaja
e-post: sille.ader@keskkonnaamet.ee
telefon: 5745 0332


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media