Language switcher

You are here

Metsa uuendamine on investeering tulevikku

sadu männi ja kuuse potitaimi taimlas
Männi ja kuuse potitaimed ootavad metsa viimist. Foto: Eda Tetlov

Täna, 21. märtsil tähistatakse ÜRO algatusel rahvusvahelist metsapäeva, millega soovitakse rõhutada kõigi metsade ja metsatüüpide tähtsust maailma ökoloogilise tasakaalu säilimisel. Rahvusvahelisel metsapäeval on kõigil metsaomanikel paslik mõelda ka oma metsade uuendamisele, sest uue metsa istutamine on investeering tulevikku.

Parim aeg uue metsapõlve rajamiseks on kevad. Metsaistutusmaterjali inventuuri kohaselt on sel kevadel meie taimlates kasvamas 28,4 miljonit istutuskõlbulikku taime. Keskkonnaameti andmetel istutati eelmisel aastal meie metsadesse kokku 33,3 miljonit taime, millest 5 miljonit toodi sisse naaberriikidest.

Kevadisel kiirel metsaistutusajal on oluline, et iga kasvatatud taim jõuaks elusana metsa sobilikku kasvukohta. Arvestades männikärsakale sobivat eelmist suve, tuleb mõelda ka istutatud taimede kaitsmisele kahjurite eest.

Keskkonnaamet korraldab tänasel rahvusvahelisel metsapäeval Tartus (Aleksandri 14) metsataimede kasvatajatele taimetervise infopäeva, kus räägitakse ohtlikest taimekahjustajatest, nende seirest ja tõrjemeetmetest. Samuti tuleb juttu metsanduse arengukava ettevalmistusprotsessis esile kerkinud metsataimekasvatuse probleemidest.

Tuletame ka meelde, et metsa uuendamine on metsaomanikule seadusega pandud kohustus, mille täitmist Keskkonnaamet iga-aastaselt kontrollib. Hea meel on, et meie metsaomanikud on metsade uuendamisel üha tublimad. 2018. aastal kontrollisime metsade uuendamist enam kui 10 000 hektaril ning etteheiteid metsaomanikele oli 6,5 % üle vaadatud aladest. Aasta varem oli nõuetekohane uuendus puudu 8% üle vaadatud aladel.

Lisainfo:
Olav Etverk
Keskkonnaameti metsaosakonna juhataja
e-post: olav.etverk@keskkonnaamet.ee
telefon: 5032190

Teate edastas:
Piia Tamsalu
e-post: piia.tamsalu@keskkonnaamet.ee


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media