Language switcher

You are here

Nõva-Osmussaare hoiuala kaitsekorralduskava avalikkuse kaasamise koosolek

Keskkonnaamet teatab, et Nõva-Osmussaare hoiuala kaitsekorralduskava koostamise raames toimub avalikkuse kaasamise koosolek 7. märtsil 2019 kell 11.00–13.00 Keskkonnaameti Haapsalu kontoris (Kiltsi tee 10).

Kaitsekorralduskava on alusdokument kaitsekorralduslike tööde planeerimiseks, elluviimiseks ja rahastamiseks. Kaitsekorralduskavaga kirjeldatakse ala eesmärgiks olevad loodusväärtused, nende mõjutegurid ja kaitsemeetmed, seatakse eesmärgid väärtuste kaitseks ning koostatakse täpsem põhiväärtuste säilimisele, taastamisele ja tutvustamisele suunatud looduskaitseliste tegevuste kava.

Koosolekul tutvustatakse kaitsekorralduskava eelnõu ning oodatakse täiendavaid ettepanekuid kaitsekorralduslike tegevuste kohta aastateks 2019–2028. Oluliseks kavandatud tegevuseks on poollooduslike koosluste taastamine ja hooldus. Kohale on oodatud maaomanikud, maahooldajad, kohaliku omavalitsuse esindajad ja teised asjast huvitatud.

Lisainfo: Elle Puurmann, Keskkonnaamet, e-post elle.puurmann@keskkonnaamet.ee, tel 472 9430.

Nõva-Osmussaare hoiuala kaitsekorralduskava (4.01 MB, PDF)

Põõsaspea neem. Foto: Riina Kotter


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media