Language switcher

You are here

Pirita jõeoru maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine

Keskkonnaministri 19. septembri 2018. a käskkirjaga nr 680 on algatatud määruse „Pirita jõeoru maastikukaitseala kaitse-eeskiri“ muutmise menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

Kaitse-eeskirja eelnõu ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal 11.‒27.02.2019 Keskkonnaameti Tallinna kontoris (Viljandi mnt 16), Tallinna Linnavalitsuses (Vabaduse väljak 7) ja Pirita Linnaosa Valitsuses (Kloostri tee 6), samuti Keskkonnaameti veebilehel https://www.keskkonnaamet.ee.

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema avalikustatud kaitse-eeskirja eelnõu menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Parandusettepanekud või vastuväited Pirita jõeoru maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise eelnõu kohta palume esitada Keskkonnaametile kirjalikult (info@keskkonnaamet.ee või Kunderi 18, Rakvere 44307) hiljemalt 27.02.2019.

Ühtlasi teeme looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta. Vastava ettepanekuta avalikku arutelu ei korraldata.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2019. aasta sügisel.

Lisainfo: Imbi Mets, 329 5543, imbi.mets@keskkonnaamet.ee.

Materjalid:

Kaitse-eeskirja muutmise eelnõu (200.2 KB, PDF)

Seletuskiri (435.55 KB, PDF)


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media