Language switcher

You are here

Järva maakonna kaitsealuste parkide piiride muutmine

Keskkonnaministri 8. juuni 2018. a käskkirjaga nr 469 on algatatud Järva maakonna kaitsealuste parkide piiride muutmise määruse menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet. Määrusega korrigeeritakse kaitsealuste Ervita, Karinu, Seidla ja Väinjärve mõisa pargi piire ning lisatakse varem Rapla maakonnas asunud Käru mõisa park Järva maakonna kaitsealuste parkide hulka.

Määruse eelnõu, seletuskirja ja kaartidega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee, Keskkonnaameti Türi kontoris ning Järva ja Türi Vallavalitsuses ajavahemikus 28.01–15.02.2019.

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema pargi piiride muutmise menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Oma parandusettepanekud ja vastuväited määruse eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Wiedemanni 13, 72213 Türi) hiljemalt 15.02.2019.

Ühtlasi teeme looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta. Vastava ettepanekuta avalikku arutelu ei korraldata.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole määruse eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu orienteeruvalt 2019. aasta suvel ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2019. aasta teisel poolel.

Lisainfo: Kristi Pai, 384 8681, kristi.pai@keskkonnaamet.ee

Materjalid:

Kaitse-eeskiri (32.29 KB, DOCX)

Seletuskiri (41.34 KB, DOCX)

Ervita mõisa pargi kaart (223.43 KB, JPG)

Karinu mõisa pargi kaart (210.71 KB, JPG)

Käru mõisa pargi kaart (230.77 KB, JPG)

Seidla mõisa pargi kaart (197.95 KB, JPG)

Väinjärve mõisa pargi kaart (155.45 KB, JPG)

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media