Language switcher

You are here

Keskkonnaamet asub Põhja-Eesti rannikualasid taastama

Mohni saare avatud kooslused pakuvad nii silmailu kui ka päikest vajavate liikide elupaika. Pildistas Riina Martverk.
Mohni saare avatud kooslused pakuvad nii silmailu kui ka päikest vajavate liikide elupaika. Pildistas Riina Martverk.

Eesti-Soome ühine LIFE projekt „Läänemere rannikuelupaikade võrgustike taastamine“ ehk CoastNet LIFE on suunatud rannikumere ja -koosluste, väikesaarte, jõgede ja kallaste elupaikade ja vee-elustiku tervendamiseks.

Tänavu augustist 2025. aasta varakevadeni kestva projekti tegevused on suunatud tervikuna kogu rannikukompleksi elupaikadele ja elustikule, hõlmates nii Soome lahe lõuna- ja põhjarannikut kui ka Botnia lahega piirnevat Soome rannikut. Eestis on projekti hõlmatud Lahemaa rahvuspark, Kolga lahe ja Aegna maastikukaitsealad ning Paljassaare hoiuala Tallinnas.

„Eestis taastatakse 30 ha Rammu ja Mohni saarte kukemarja nõmmesid ja üle 100 ha muid poollooduslikke kooslusi Lahemaa rahvuspargis, Paljassaares ja Aegnal. Lisaks taastatakse kaitsealuste liikide ebapärlikarbi, paksu jõekarbi, mustlaik-apollo ja rohe-vesihobu elupaiku 183 hektaril Lahemaa jõgedes ning nende kallastel. Saksamaa edukale kogemusele toetudes turgutame ka ebapärlikarbi järelkasvu tulemuslikumat kasvamist liigi kodujões. Väljasuremisohus ebapärlikarbi ainsaks teadaolevaks elupaigaks Eestis on väike metsajõgi Lahemaa rahvuspargis, ka mujal Euroopas on tegu äärmiselt ohustatud liigiga,“ tutvustas Keskkonnaameti Põhja regiooni projektijuht Riina Martverk olulisemaid tegevusi.

Projektiga tehakse ka võõrliikide tõrjet ja koristatakse rannikult sõjarajatiste jäänuseid, et kaitsta meie kodumaist elustikku ja aidata sel kiiremini taastuda. Samuti tõstetakse avalikkuse teadlikkust rannikuelupaikadest koostöös kohalike omavalitsustega. „Heaks näiteks on riigi Keskkonnaameti koostöö Tallinna Keskkonnaametiga, kellega asume ühiselt korraldama lindude elupaikade taastamist Paljassaarel ja niidu taastamist Aegnal,“ lausus Martverk.

Projekti eestipoolseteks partneriteks on Keskkonnaamet ja Tallinna Keskkonnaamet, soomepoolseid partnereid on kuus. Projekti juhtpartneriks on Soome Metsavalitsus (Metsähallitus). Riigimaadel asuvate elupaikade taastamisele aitab kaasa RMK, samuti tehakse koostööd eramaaomanikega. Projekti rahastavad Euroopa Komisjoni LIFE+ Nature programm, SA KIK, Keskkonnaamet ja Tallinna Keskkonnaamet. Täpsem info projektist on leitav Keskkonnaameti kodulehelt https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/rahvusvahelised-proj....

Lisainfo:
Riina Martverk
Keskkonnaameti Põhja regiooni projektijuht
e-post: riina.martverk@keskkonnaamet.ee
telefon: 5119 332

Sille Ader
Keskkonnaameti pressiesindaja
e-post: sille.ader@keskkonnaamet.ee
telefon: 5745 0332


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media