Language switcher

You are here

Keskkonnaameti eestvedamisel tutvustatakse Kohtla-Järve piirkonna haisuprobleemi lahendusi

Kohtla-Järve tööstusettevõtted. Foto: Martin Nurme
Kohtla-Järve tööstusettevõtted. Foto: Martin Nurme

Keskkonnaamet kutsub kõiki huvilisi 27. septembril kella 15 Kohtla-Järve Linnavalitsusse, kus tutvustatakse Kohtla-Järve piirkonna ebameeldiva lõhnaaine esinemise vähendamise kavasid.

2016. aastal valmis Keskkonnainspektsiooni tellimusel uuring „Välisõhu kvaliteedi, lõhnahäiringu ning saasteainete heitkoguste hindamine Kohtla-Järve linnas Järve linnaosa piirkonnas“, millest selgus, et piirkonnas esineb lubatust suurem lõhnahäiring. Seejärel esitasid neli kohalikku ettevõtet AS NOVOTRADE INVEST, Eastman Specialties OÜ, OÜ Järve Biopuhastus ja VKG Oil AS Keskkonnaametile lõhnaaine esinemise vähendamise kavad ehk reaalselt teostatavad plaanid, kuidas piirkonnas levivat haisu vähendada.

„Tänaseks on Keskkonnaamet kõik kavad heaks kiitnud ning neljapäevasel üritusel saab kuulda, milliste tegevustega asutakse Kohtla-Järve haisuprobleemi vähendama. Kui ettevõtted täidavad kavu nõuetekohaselt, siis väheneb ka kohalikele meelehärmi põhjustanud lõhnahäiring, mis edaspidi peaks eeldatavasti jääma lubatud normide piiresse,“ lausus Dagmar Undrits, Keskkonnaameti välisõhu peaspetsialist.

Kavad sisaldavad väga erinevaid meetmeid, hõlmates nii suuri põhimõttelisi ümberkorraldusi uute tehnoloogiate kasutuselevõtmises kui ka väiksemaid tehnilisi lahendusi. Näiteks võetakse OÜ Järve Biopuhastuses kasutusele uus settekäitlustehnoloogia, millega kuivatatakse haisu põhjustavaid setteid. VKG Oil AS poolkoksimäel aga viiakse läbi summutusprojekt, millega vähendatakse haisu emiteerivaid põlemiskoldeid.

„Kuna Kohtla-Järve piirkonnas tekib ebameeldiv lõhn mitme ettevõtte tegevuste koosmõjus, on oluline, et niivõrd keerulise probleemi lahendamiseks pingutaksid need ettevõtted üheskoos. Tunnustame kavade koostajaid ja loodame, et tehtud töö kannab vilju,“ lausus Dagmar Undrits.

„Heaks uudiseks on ka see, et juulist lisandus riiklikkusse õhukvaliteedi juhtimissüsteemi VKG AS õhuseirejaam, mis annab meile parema ülevaate Kohtla-Järve saasteainete tasemetest, mis omakorda võimaldab paremini hinnata saasteainete levikupiirkonda ning tuvastada saastetaseme tõusu tekitajat. Seirejaama andmed on avalikud veebilehel www.õhuseire.ee,“ ütles Heidi Koger, Keskkonnaministeeriumi välisõhu ja kiirgusosakonna juhataja.

Lõhnaaine esinemise vähendamise tegevuskavade heakskiitmisega Keskkonnaameti poolt määratakse ettevõtetele ka kava täitmisest aru andmise tähtajad ning lõhna inventuuri kohustus, millega saaks kontrollida, et rakendatud meetmed tõepoolest mõjuvad ja teenivad oma eesmärki. Kavades toodud meetmete rakendamise tähtajad varieeruvad ettevõtete kaupa käesolevast hetkest kuni 2022. aasta juunini. Tegevuskavades esitatud meetmete täitmist kontrollib Keskkonnainspektsioon koostöös Keskkonnaametiga.

Lõhnaaine esinemise vähendamise kavadega on võimalik tutvuda https://www.keskkonnaamet.ee/et/lohn.

Lisainfo:
Dagmar Undrits
Keskkonnaameti välisõhu peaspetsialist
e-post: dagmar.undrits@keskkonnaamet.ee
telefon: 680 7423

Sille Ader
Keskkonnaameti pressiesindaja
e-post: sille.ader@keskkonnaamet.ee
telefon: 5745 0332


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media