Language switcher

You are here

Abruka looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine

Keskkonnaamet annab teada, et kavandamisel on Vabariigi Valitsuse 2007. a määruse nr 132 „Abruka looduskaitseala kaitse-eeskiriˮ muutmine. Oleme koostanud määruse eelnõu väljatöötamise kavatsuse, kus selgitatakse kaitse-eeskirja muutmise vajadust ja kavandatavaid muudatusi kaitsekorras. Väljatöötamise kavatsuse dokumendiga on võimalik tutvuda kuni 21.09.2018. a Keskkonnaameti Kuressaare kontoris või siinse teate allosas toodud lingi kaudu.

Ootame põhjendatud ettepankuid ning kutsume aktiivselt osalema Abruka looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmise menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Ootame Teilt ettepanekuid koos põhjendustega hiljemalt 21.09.2018 Keskkonnaameti Lääne regiooni aadressil Tallinna 22, Kuressaare, 93819 Saare maakond või info@keskkonnaamet.ee.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole väljatöötamise kavatsuse kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast tutvustamisperioodi lõppu esitatakse väljatöötamise kavatsus keskkonnaministrile määruse „Abruka looduskaitseala kaitse-eeskiriˮ eelnõu menetluse algatamiseks.

Lisainfo: Kadri Paomees, 452 7764, kadri.paomees@keskkonnaamet.ee

Väljatöötamise kavatsusega saab tutvuda SIIN (2.28 MB, PDF)


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media