Language switcher

You are here

Vähipüük

Jõevähi püük on lubatud 1. augustist 31. augustini. Püügiks on vajalik kalastuskaart, mida saab osta Keskkonnaametist ja pilet.ee kodulehelt. Püügivahendina võib kasutada vähimõrda või vähinatta. Käega püük ei ole lubatud.

Ühele isikule antakse ühe püügipiirkonna (üldjuhul maakond, erandina ka mõni konkreetne veekogu) piires luba püüda ühe kuni viie vähipüügivahendiga kuni kolm ööpäeva, Saaremaal ühe ööpäeva. Püügivahendite ja ööpäevade arv tuleb märkida kalastuskaardi taotlusele. Üks vähipüügivahend üheks ööpäevaks maksab 3 eurot.

Jõevähile on kehtestatud alammõõt 11 cm ning sellest väiksemad isendid tuleb veekogusse tagasi lasta.

Haiguste leviku vältimiseks ei tohi püütud vähke ilma keskkonnaameti loata ümber asustada teistesse veekogudesse. Samuti tuleks püügivahendid pärast püüki desinfitseerida. Sobivaim viis selleks on mõneks tunniks päikese kätte jätmine, mis peaks haigustekitajad hävitama.

Eestis esineb kolm võõrvähiliiki: Signaalvähi puhul on üheks iseloomulikuks tunnuseks helesinine kuni valge piirkond sõra kahe haru hargnemiskohal oleva liigese ümber.signaalvähk, ogapõskne vähk ja marmorvähk. Lähemalt saab võõrliikide kohta lugeda siit (PDF). Kui tekib kahtlus, et olete püüdnud mõne neist eelpool nimetatud võõrliikidest, siis tuleks sellest teada anda Keskkonnaameti üldmeilile info@keskkonnaamet.ee. Võimalusel lisage fotod püütud isendist.

2018. aastal on vähipüük keelatud järgmises veekogudes:

  • Hiiu maakonnas on jõevähipüük keelatud kõigis veekogudes.
  • Saare maakonnas on jõevähipüük keelatud Karujärves, Põduste jões, Laugi ja Kuke peakraavis, Riksu ojas ja Riksu lahel.
  • Harju maakonnas on jõevähipüük keelatud Mustjões, Vääna jões ja Kasari jões.
  • Põlva maakonnas on keelatud jõevähipüük Lutsu jões ja Värska lahes.
  • Pärnu maakonnas on jõevähipüük Pärnu jõestikus keelatud, kaasa arvatud Pärnu vallikraavis.
  • Lääne maakonnas on jõevähipüük keelatud Kasari jões ning Vigala jões ja selle lisajõgedes.
  • Rapla maakonnas on jõevähipüük keelatud Kasari jões, Velise jões ning Vigala jões ja selle lisajõgedes.


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media