Language switcher

You are here

Emumäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine

Keskkonnaministri 26. oktoobri 2017. a käskkirjaga nr 1-2/17/1079 on algatatud määruse „Emumäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine” menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Rakvere kontoris (Kunderi 18) ning Väike-Maarja Vallavalitsuses (Pikk 7, Väike-Maarja) ajavahemikus 09.07–13.08.2018. Materjalidega saab tutvuda ka käesoleva teate allosas.

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema avalikustatud kaitse-eeskirja menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Oma parandusettepanekud ja vastuväited Emumäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Kunderi 18, 44307 Rakvere) hiljemalt 13.08.2018. Eelnõu avalik arutelu toimub 30.08.2018 kell 15.00 Salla seltsimajas.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu orienteeruvalt 2019. aasta alguses ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2019. aasta keskel.

Lisainfo: Liggi Namm, 522 6894, liggi.namm@keskkonnaamet.ee.

Materjalid:

Eelnõu (37.21 KB, DOCX)

Seletuskiri (51.06 KB, DOCX)

Kaart (258.78 KB, JPG)

Emumäe maastikukaitseala. Foto: Liggi Namm


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media