Language switcher

You are here

Alliku jahiseltsile jahipiirkonna kasutusõiguse loa andmine

Foto: Aimar Rakko
Foto. Aimar Rakko

Keskkonnaamet teatab, et väljastas Alliku jahiseltsile (registrikood 80414520, aadress Vaske talu, Oeti küla, Paide linn, Järva maakond, 73208) jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr Järva-21, kehtivusega 01.06.2018 kuni 31.05.2028.

Jahipiirkond asub Järva maakonnas Paide linna ja Järva valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main#HTTPs2MbJmQHzlBkZTwROtoDy7i... või metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris aadressil Tallinna mnt 14, Rapla. Infot saab ka e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee ja telefonil 484 1171.

Lisainfo: Uno Treier, uno.treier@keskkonnaamet.ee, 514 9565.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba on kantud ka keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/?page=eklis_view&pid=23042556&tid=68190....


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media