Language switcher

You are here

Pärnu maakonnas hävinud või looduskaitselise väärtuse minetanud looduse üksikobjektide riikliku kaitse alt väljaarvamine

Keskkonnaamet annab teada, et kavas on  arvata kaitse alt välja Pärnu maakonnas üheksa kaitsealust looduse üksikobjekti, mis on minetanud oma looduskaitselise väärtuse või hävinud. Kehtetuks tunnistatakse nende üksikobjektide kaitse alla võtmise otsused või seadusaktide osad, mille alusel objektid on kaitse alla võetud. Väljatöötamise kavatsuse (edaspidi VTK) koostaja on Keskkonnaamet.

Kaitse alt on kavas välja arvata 7 üksikpuud ja nende piiranguvöönd: Arametsa tamm (Põhja-Pärnumaa vald, Metsaküla küla), Rehemetsa tamm (Saarde vald, Lanksaare küla), Sohlu mänd (Põhja-Pärnumaa vald, Sohlu küla), Veelikse hiiepärn (Saarde vald, Veelikse küla), Veerise tamm (Põhja-Pärnumaa vald, Arase küla) Pärn (Pärnu linn, Kooli tn 6), Kuuskede kuningas (Saarde vald, Kikepera küla); ja 2 rändrahnu ning nende piiranguvöönd: Kivimurru rändrahn (Põhja-Pärnumaa vald, Sohlu küla), Uue-Kabja rändrahn (Saarde vald, Tuuliku küla).

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema üksikobjektide kaitse alt väljaarvamise protsessis. Üksikobjektide kaitse alt väljaarvamise VTK-ga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris (Roheline 64, Pärnu) kuni 25.06.2018. Materjalidega saab tutvuda ka Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee siinse teate allosas.

Põhjendatud parandusettepanekuid ja vastuväiteid üksikobjektide kaitse alt väljaarvamise VTK kohta saab esitada kirjalikult info@keskkonnaamet.ee või aadressil Roheline 64, Pärnu 80010 hiljemalt 25.06.2018. Avalik arutelu toimub 27. juunil 2018 Keskkonnaameti Pärnu kontori (Roheline 64) suures saalis kell 13.00.

Pärast tutvustamisperioodi lõppu esitatakse VTK Keskkonnaministeeriumile  määruse eelnõu menetluse algatamiseks. Määruse eelnõu kohta on võimalik arvamust avaldada ka menetluse algatamisele järgneval avalikustamise perioodil.

Pärnu maakonna looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamise VTK-ga saab tutvuda SIIN (3.2 MB, PDF).

Lisainfo: Liis Jääger, Keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialist, liis.jaager@keskkonnaamet.ee, tel 674 4810


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media