Language switcher

You are here

Kas oled kontrollinud oma kaevu seisukorda ja vee puhtust?

Salvkaev. Foto: Kadri Haamer
Salvkaev. Foto: Kadri Haamer

Keskkonnaamet tuletab meelde, et enne suve on soovitatav kontrollida oma salvkaevu olukorda ja vee kvaliteeti.

Maa- ja suvilapiirkondades saadakse vett paljudel juhtudel salvkaevudest. Enne suvist veevõttu tuleb aga kaevu seisukord üle vaadata ning vajadusel seda puhastada ja desinfitseerida, et vältida vee reostumist väliskeskkonnast tuleneva saastega. Õige aeg selleks on just suvine kuivaperiood.

Salvkaev on rajatud maapinnalähedastesse veekihtidesse, mistõttu kaevuvesi on maapinnalt lähtuva reostuse eest kaitsmata. Samuti võib salvkaevu sattuda kõrvalisi esemeid või väiksemaid loomi, mis on üheks reostuse allikaks.

„Kui kaevu pole pikemat aega kasutatud, siis tuleks esmalt alustada kaevu tühjaks pumpamisega. Reostuse ilmnemisel tuleb salvkaev puhastada ja desinfitseerida, üle kontrollida nii kaevu tehniline seisukord kui ka võimalikud reostusallikad. Kui kaevu ei puhasta, siis on see ohtlik nii inimese tervisele kui ka keskkonnale,“ lausus Kadri Haamer, Keskkonnaameti vee peaspetsialist.

Võimalusel tuleks kaevuvett kontrollida iga kolme-nelja aasta tagant, kuid kahtluste korral ka sagedamini. Veeproove võtavad atesteeritud veeproovivõtjad, kes järgivad kehtestatud nõudeid.

Vee kvaliteedi hindamist saab iga kaevuomanik tellida näiteks Eesti Keskkonnauuringute Keskuselt, Terviseametilt ja suurematelt vee-ettevõtetelt. Joogivee puhtust hindavad akrediteeritud laborid, kes teevad veele mikrobioloogiliste ja keemiliste omaduste analüüse.

„Selleks, et vältida kaevu reostumist, tuleb täita kaevu hooldusala nõudeid. Salvkaevu rakked peavad ulatuma vähemalt 70 cm kõrgusele maapinnast ning maapind kaevu ümber peab olema ümbritsevast reljeefist kõrgem. Kindlasti tuleb üle vaadata kaevukaane seisukord, et vältida sademevee, kõrvaliste esemete ja elusolendite kaevu sattumist,“ soovitas Kadri Haamer.

Lisainfo:
Kadri Haamer
Keskkonnaameti vee peaspetsialist
e-post: kadri.haamer@keskkonnaamet.ee
telefon: 680 7420

Sille Ader
Keskkonnaameti pressiesindaja
e-post: sille.ader@keskkonnaamet.ee
telefon: 5745 0332


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media