Language switcher

You are here

Keskkonnaamet pakub lahenduse Paluküla hiiemäega seotud vaidlusele

Paluküla hiiemägi. Foto: Marit Kivisild
Paluküla hiiemägi. Foto: Marit Kivisild

Keskkonnaamet plaanib Paluküla hiiemäega seotud väärtuste kaitseks moodustada Kõnnumaa maastikukaitsealale Hiiemäe sihtkaitsevööndi.

Kohalike vaidlused Raplamaal Kõnnumaa maastikukaitsealal asuva Paluküla hiiemäe kaitsmise teemal on kestnud aastaid. Ühelt poolt näevad kohalikud elanikud hiiemäge kui olulist puhke- ja sportimisala, kus peaks olema lubatud spordiürituste korraldamine ja spordikeskuse rajamine, teisalt on maausulised seisukohal, et ajalooline looduslik pühapaik peaks olema täiesti puutumatu.

„Keskkonnaamet peab oluliseks, et lisaks Kõnnumaa maastikukaitseala loodus- ja maastikuliste väärtuste kaitsele jõuaks kokkuleppele ja ühisele arusaamale ka erinevad huvigrupid ning seetõttu olemegi püüdnud kaitsekorra muutmisel arvestada kõigi osapoolte seisukohti, et Kõnnumaa kaitseväärtused oleksid hoitud ja samas säiliks võimalus harrastada sporti sealsetel matkaradadel,“ lausus Riina Kotter, Keskkonnaameti kaitse planeerimise büroo juhtivspetsialist.

Kuna Kõnnumaa maastikukaitseala kaitsekord on muutmisel, täiendas Keskkonnaamet kaitse-eeskirja eelnõud ja plaanib hiiemäe väärtuste kaitseks moodustada Hiiemäe sihtkaitsevööndit, mille eesmärgiks on kaitsta nii maastikulisi väärtusi ja looduskooslusi kui ka Paluküla hiiemäge kui ajaloolis-kultuurilist objekti. Uue kaitsekorraga ei lubata pinnase- või ehitustöid, mis kahjustavad pinnavormi ja maastikuilmet, samuti ei lubata majandada hiiemäel kasvavat metsa. Endiselt on aga spordisõprade rõõmuks võimalik kasutada ja korras hoida olemasolevaid matka- ja suusaradu ning korraldada radadel spordivõistlusi.

Alates 2015. aastast on toimunud kaitsekorra muutmisega seoses mitmeid avalikke arutelusid. Keskkonnaamet on teemat arutanud nii kohaliku omavalitsuse, Muinsuskaitseameti ja teiste riigiasutuste kui ka maausuliste kohalike esindajatega.

„Kaitsekorra koostamisel on arvestatud kõigi osapoolte seisukohti ja ettepanekuid ning püütud leida kompromisse. Tänan kõiki, kes on oma arvamust avaldanud ja aidanud ühiselt leida parimat lahendust, erilised tänud Kehtna Vallavalitsusele, Muinsuskaitseametile ja Paluküla Hiiemäe Hoiu Seltsingule,“ lausus Riina Kotter.

Keskkonnaamet saadab parandustega kaitse-eeskirja eelnõu kõigile huvigruppidele tutvumiseks. Täpsemalt saab kaitse-eeskirja kohta lugeda Keskkonnaameti kodulehelt.

Lisainfo:
Riina Kotter
Keskkonnaameti kaitse planeerimise büroo juhtivspetsialist
e-post: riina.kotter@keskkonnaamet.ee
telefon: 503 7128

Sille Ader
Keskkonnaameti pressiesindaja
e-post: sille.ader@keskkonnaamet.ee
telefon: 5745 0332


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media