Language switcher

You are here

Võõrliikide load

Mingi ja kährikkoera farmide tegevusloa taotlemisest saab täpsemalt lugeda riigiportaali kaudu.

Eestis on väljastatud 2 mingifarmi luba, mis kehtivad 5 aastat alates väljaandmise kuupäevast:

  • OÜ Rooküla Esimene Neitla farm Järvamaal (Järva vald, Neitla küla); luba antud 12.08.2019;
  • AS Balti Karusnahk, Karjaküla farm Harjumaal (Lääne-Harju vald, Karjaküla alevik); luba antud 12.08.2019.
 

Invasiivsete võõrliikide pidamine on lubatud vaid teadusotstarbel Keskkonnaameti loa alusel. Selleks tuleb esitada loa taotlus e-aadressil info@keskkonnaamet.ee. Tegevused, milleks on võimalik väljastada luba, ja taotlemise nõuded on kirjeldatud EL määruses (artikkel 8).

Teadusotstarbel on hetkel väljastatud järgmised invasiivsete võõrliikide load:

  • 15.03.2018 – Eesti Maaülikool; signaalvähi vedamiseks, kasutamiseks, märgistamiseks ja pidamiseks. Kehtiv kuni 31.12.2022 - LUBA (1.22 MB, PDF)
  • 15.03.2018 – Eesti Maaülikool; ogapõskse vähi vedamiseks, kasutamiseks, märgistamiseks ja pidamiseks. Kehtiv kuni 31.12.2022. - LUBA (1.22 MB, PDF)
  • 15.03.2018 – Eesti Maaülikool; marmorvähi vedamiseks, kasutamiseks, märgistamiseks, pidamiseks ja paljuneda laskmiseks. Kehtiv kuni 31.12.2022 - LUBA (1.23 MB, PDF)

Marmorvähk EMÜ laboris. Foto: Eike Vunk

Marmorvähi ühest isendist võib alguse saada kogu Eesti asurkond. Foto: Eike Vunk


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media