Language switcher

You are here

Haavakannu looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu avalik väljapanek

Puisniit moodustataval Haavakannu looduskaitsealal. Foto: Mati KoseKeskkonnaministri 9.09.2016 käskkirjaga nr 1-2/16/865 on algatatud Haavakannu looduskaitseala moodustamise ja kaitse-eeskirja koostamise menetlus, millega on kavas moodustada olemasoleva Haavakannu hoiuala, Raeküla ja Linkaevu püsielupaikade ning laanemetsade kaitseks moodustatava Raeküla looduskaitseala baasil Haavakannu looduskaitseala. Kaitse-eeskirja koostamise menetlust viib läbi Keskkonnaamet.

Kuna võrreldes 2016. a avalikustatuga on määruse eelnõud muudetud, korraldab Keskkonnaamet eelnõu uue avaliku väljapaneku. Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Rakvere kontoris (Kunderi 18) ning Vinni ja Väike-Maarja vallavalitsuses ajavahemikus 9.02.2018–28.02.2018.

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema kaitse-eeskirja menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Parandusettepanekud ja vastuväited Haavakannu looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (pohja@keskkonnaamet.ee või Kunderi 18, Rakvere) hiljemalt 28.02.2018. Lähtudes looduskaitseseaduse § 9 lg 4 punktist 3 ei korraldata asja arutamiseks avalikku koosolekut, kui selleks ei tehta vastavat ettepanekut.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikku arutelu esitatakse eelnõu orienteeruvalt 2018. a suvel ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2018. a lõpus.

Lisainfo: Liggi Namm, 325 8404, liggi.namm@keskkonnaamet.ee

Pildil puisniit moodustataval Haavakannu looduskaitsealal. Foto: Mati Kose.

Materjalid:

Kaitse-eeskirja eelnõu (160.51 KB, PDF)

Seletuskiri (277.85 KB, PDF)

Kaart (846.59 KB, PDF)


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media