Language switcher

You are here

Järva maakonna kaitsealuste parkide piiride muutmine

Keskkonnaamet teatab, et kavandamisel on Vabariigi Valitsuse 5. oktoobri 2006. a määruse nr 213 „Järva maakonna kaitsealuste parkide ja puistute piirid” (edaspidi määrus nr 213) muutmine. Valminud on määruse eelnõu väljatöötamise kavatsus, kus selgitatakse pargi piiride muutmise vajadust. Kavas on korrigeerida varasemate õigusaktidega kaitse alla võetud Ervita, Karinu, Seidla ja Väinjärve mõisa pargi piire. Seoses Käru valla ühinemisega Järva maakonnas asuva Türi vallaga lisatakse Käru mõisa park määruse nr 213 koosseisu, kehtivat pargi piiri ei muudeta.

Väljatöötamise kavatsusega saab tutvuda 07.12.2017–29.12.2017 Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee, Keskkonnaameti Türi kontoris, Järva vallas Albu, Järva-Jaani ja Koeru vallavalitsuses ning Türi vallas Käru ja Türi vallavalitsuses.

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema pargi piiride muutmise väljatöötamises. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Oma parandusettepanekud ja vastuväited pargi piiride muutmise väljatöötamise kavatsuse kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (pohja@keskkonnaamet.ee või Wiedemanni 13, 72213 Türi) hiljemalt 29.12.2017.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole väljatöötamise kavatsuse kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast tutvustamisperioodi lõppu esitatakse väljatöötamise kavatsus 2018. aasta talvel keskkonnaministrile määruse eelnõu menetluse algatamiseks. Määruse eelnõu kohta on võimalik arvamust avaldada menetluse algatamisele järgneval avalikustamise perioodil.

Lisainfo: Kristi Pai, 384 8681, kristi.pai@keskkonnaamet.ee

Materjalid:

Määruse eelnõu väljatöötamise kavatsus (2.8 MB, DOCX)


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media