Language switcher

You are here

Järva maakonna hoiualade piiride ja kaitse-eesmärkide muutmine

Keskkonnaministri 19. septembri 2017. a käskkirjaga nr 906 on algatatud Järva maakonna hoiualade kaitse alla võtmise määruse muutmise menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

Määruse eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Türi kontoris (Wiedemanni 13, Türi), Järva vallas Järva-Jaani, Koigi ja Koeru vallavalitsuses, Türi vallas Türi ja Väätsa vallavalitsuses ning Paide linnas Paide linnavalitsuses ja Paide vallavalitsuses ajavahemikus 07.12.–29.12.2017.

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema avalikustatud määruse menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Oma parandusettepanekud ja vastuväited määruse eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (pohja@keskkonnaamet.ee või Wiedemanni 13, 72213 Türi) hiljemalt 29.12.2017.

Ühtlasi teeme looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta. Vastava ettepanekuta avalikku arutelu ei korraldata.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole määruse eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu orienteeruvalt 2018. aasta sügisel ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2018. aasta lõpus.

Lisainfo: Kristi Pai, 384 8681, kristi.pai@keskkonnaamet.ee

Materjalid:

Määrus (34.7 KB, DOCX)

Seletuskiri (47.99 KB, DOCX)

Jalgsema hoiuala kaart (190.96 KB, JPG)

Määru hoiuala kaart (150.47 KB, JPG)

Preedi jõe hoiuala kaart (132.29 KB, JPG)

Pärnu jõe hoiuala kaart, leht 1 (295.03 KB, JPG)

Pärnu jõe hoiuala kaart, leht 2 (280.32 KB, JPG)

Pänu jõe hoiuala kaart, leht 3 (297.34 KB, JPG)

Pärnu jõe hoiuala kaart, leht 4 (263.28 KB, JPG)

Pärnu jõe hoiuala kaart, leht 5 (266.2 KB, JPG)

Tudre hoiuala kaart (169.07 KB, JPG)

Türi-Karjaküla hoiuala kaart, leht 1 (161.79 KB, JPG)

Türi-Karjaküla hoiuala kaart, leht 2 (223.74 KB, JPG)

Türi-Karjaküla hoiuala kaart, leht 3 (237.58 KB, JPG)

Võlingi oja hoiuala kaart (168.37 KB, JPG)


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media