Language switcher

You are here

Paikse heiteallika käitaja registreerimine

Keskkonnaametis registreeritakse sellise paikse heiteallika käitaja tegevus, kes ei ole kohustatud omama õhusaasteluba, kuid kelle tegevus vastab kehtestatud künnisvõimsusele.

Paikse heiteallika käitaja registreerimise käigus registreeritakse Keskkonnaametis teatud käitiste tegevused ning väljastatakse registreeringu tõend. See on õhusaasteloa menetlusega võrreldes lihtsam protseduur, sest käitise mõju keskkonnale on väiksem. Lisaks ei pea paikse heiteallika registreeringu alusel tegutsev käitaja maksma selle tegevuse eest saastatasu. 

Registreeringu tõend väljastatakse üldjuhul tähtajatuna, kuid seda on võimalik taotleda ka tähtajalisena. Juhul, kui käitaja andmetes või tegevuses toimuvad muudatused, mis mõjutavad registreeringu alusel lubatud tegevust, tuleb sellest viivitamata Keskkonnaametit teavitada. Vajadusel muudetakse registreeringut või teatud olukordades tuleb taotleda hoopis õhusaaste- või keskkonnakompleksluba.

Registreeringu künnised, taotluse, tõendi ja aastaaruande vormid on kehtestatud keskkonnaministri 19.12.2017. a määrusega nr 60 "Tegevuse künnisvõimsused, millest alates on vajalik paikse heiteallika käitaja tegevuse registreering, registreeringu taotluse, tõendi ja aastaaruande vorm ning aastaaruande esitamise kord".

NB! Registreering ei asenda ühtegi keskkonnakaitseluba!

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media