Language switcher

You are here

Koorunõmme looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine

Keskkonnaministri 26. oktoobri 2017. aasta käskkirjaga nr 1083 on algatatud määruse „Koorunõmme looduskaitseala kaitse-eeskiri” menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Kuressaare kontoris ajavahemikus 20.11.2017–22.12.2017. Materjalidega saab tutvuda ka Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee.

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema avalikustatava kaitse-eeskirja menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Oma parandusettepanekud ja vastuväited Koorunõmme looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaameti Lääne regioonile (Tallinna 22, Kuressaare 93819 või laane@keskkonnaamet.ee) hiljemalt 22.12.2017.

Eelnõu avalik arutelu toimub 10.01.2018 kell 14.00 Keskkonnaameti Kuressaare kontori saalis (Tallinna 22, Kuressaare).

Kui nimetatud tähtajaks ei ole kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või  vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2019. aastal.

Lisainfo: Lilli Lakkur,  +372 56 858 391, lilli.lakkur@keskkonnaamet.ee.

Materjalid:
Kaitse-eeskiri (348.23 KB, PDF)
Seletuskiri (794.67 KB, PDF)
Kaitseala kaart (230.38 KB, JPG)
Hoiuala kaart (179.77 KB, JPG)


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media