Language switcher

You are here

Võru ja Põlva maakonna hävinud üksikobjektide riikliku kaitse alt välja arvamine

Keskkonnaministri 2. septembri 2010. a käskkirjaga nr 1246 on algatatud Põlva maakonnas asuvate ja praeguseks hävinud üksikobjektide kaitse alt välja arvamise menetlus. Riikliku kaitse alt arvatakse välja järgmised objektid:

Amuuri korgipuu, Paberivabriku saar, Koolma tamm ja Kübara kattai Räpina vallas

Kuku tamm ja Varbuse hall pähklipuu Kanepi vallas

Tamme talu pärn Põlva vallas

Keskkonnaministri 28. juuli 2010. a käskkirjaga nr 1053 on algatatud Võru maakonnas asuvate ja praeguseks hävinud üksikobjektide kaitse alt välja arvamise menetlus. Riikliku kaitse alt arvatakse välja järgmised objektid:

Jakobi tamm, Miku künnapuu, Siiriuse kask, Tarupedajad ja Visela korgipuud Antsla vallas

Elsteni tamm, Klaasi tamm, Kriiva kask, Kõrgepalu mänd, Majori tamm, Mudsoo usiikuusk, Murati männid, Pältre lühterkuusk, Ruusmäe tamm ja Tuttiga pettai Rõuge vallas

Illi hõberemmelgas, Pedajamäe männid ja Tuttuga pettai Võru vallas

Materjalidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Võru (Karja 17a), Räpina (Kalevi 1a) ja Ähijärve (Ähijärve küla) kontorites ning Keskkonnaameti kodulehel 17. novembrist 1. detsembrini 2017.

Keskkonnaamet teeb LKS § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta.

Lisainfo: Reet Reiman, 680 7910, reet.reiman@keskkonnaamet.ee

Materjalid:

Määrus Võru YO (275.85 KB, PDF)

Seletuskiri Võru YO (286.39 KB, PDF)

Määrus Põlva YO (270.89 KB, PDF)

Seletuskiri Põlva YO (274.04 KB, PDF)


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media