Language switcher

You are here

Keskkonnahariduse konverentsil tutvustatakse kaasaegseid lähenemisi keskkonnateemade õpetamisele

Foto: Möödunud aastasel kogunemisel tegeleti muuhulgas ka konverentsivõimlemisega. Pildistas Piret Eensoo.
Foto: Möödunud aastasel kogunemisel tegeleti muuhulgas ka konverentsivõimlemisega. Pildistas Piret Eensoo.

Keskkonnaamet koos keskkonnaministeeriumiga korraldab 25.-26. oktoobril Jänedal keskkonnahariduse konverentsi, mille tänavune fookus on kliimamuutustel.

Seekordne konverents keskendub kliimamuutustele. Arutatakse, kuidas globaalsed muutused võivad hävitada elurikkust ja kooslusi. Professor Alvar Soesoo annab ülevaate kliimamuutustega kaasnevatest dilemmadest ja geoloogilisest ajaskaalast ning akadeemik Urmas Kõljalg räägib nende muutuste mõjust eluslooduse hävimisele. Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere aga toob esile, et  kvaliteetne keskkonnaharidus on nii üks osa inimõigustest kui ka vundament elamisväärse keskkonna säilitamiseks või loomiseks.

Keskkonnaministeeriumi keskkonnateadlikkuse nõunik Asta Tuusti selgitas, et keskkonnaharidus ehk säästvat arengut toetav haridus aitab mõtestada ümbritsevat keskkonda kõige avaramas mõttes. „Kutsume konverentsil kaasa mõtlema, kuidas selgitada õpilastele keerulisi globaalseid keskkonnaprobleeme põnevalt ja tähenduslikult ka meie kohalikus kogukonnas. Samuti ootame häid ideid, kuidas teha tõhusamat koostööd keskuste ja haridusasutuste vahel,“ lausus Tuusti.

Lisaks ettekannete kuulamisele saab osaleda praktilistes ja mängulistes töötubades, milles kogetut on  hea hiljem igas eas huvilistele edasi anda. Õpitubades käsitletakse nii kliimamuutuste, Läänemere elustiku ja keskkonnaga kui ka maailmahariduslike aktiivõppemeetoditega seonduvat.

„Näiteks saavad osalejad kehastuda erinevate riikide esindajateks ning etendada rahvusvahelist kliimakoosolekut, kus tuleb koostöös teiste osalejatega jõuda konsensuseni kliimaalaste probleemide lahendamisel. Mitmed töötubade ülesanded pakuvad läbirääkimisoskuste ja loovuse arendamist, käelisi tegevusi ja mõttetööd, sobides erinevas vanuseastmes õpilastele ja miks mitte ka täiskasvanutele,“ selgitas Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja Maris Kivistik. 

Konverentsile on oodatud kõik üldhariduskoolide ja lasteaedade õpetajad, koolijuhid, keskkonnahariduskeskuste töötajad ja teised huvilised.

Selleks, et konverents jõuaks kõigi huvilisteni, toimub ettekannetest ja keskkonnahariduse valdkonna uuringutest otseülekanne Youtube vahendusel.

Samuti on neid ettekandeid võimalik hiljem järele vaadata keskkonnahariduse portaalist.

Täpsem konverentsi päevakava ja lisainfo on leitav Keskkonnaameti kodulehelt.

Konverentsi korraldavad Keskkonnaamet ja Keskkonnaministeerium, toetavad SA KIK, Peipsi Koostöö Keskus ja RMK. Keskkonnaamet on korraldanud keskkonnahariduse konverentse alates 2009. aastast, et tutvustada arenguid keskkonnahariduse vallas ning tugevdada koostöövõrgustikke.

Lisainfo:

Maris Kivistik

Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja

e-post: maris.kivistik@keskkonnaamet.ee   

telefon: 518 3249

Teate edastas:

Sille Ader

Keskkonnaameti pressiesindaja

e-post: sille.ader@keskkonnaamet.ee

telefon: 574 50 332


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media