Language switcher

You are here

Mitme Euroopa riigi õhust leiti väikeses koguses radioaktiivset isotoopi ruteenium-106*

Harku filterjaam. Foto: Uko Rand
Harku filterjaam. Foto: Uko Rand

Keskkonnaameti Harku, Narva‐Jõesuu ja Tõravere kiirgusseirejaamade õhufiltrite analüüsimisel tuvastati väikeses koguses radioaktiivset isotoopi ruteenium‐106. Mõõdetud kogused on väga madalad, mõõdetavad vaid laboritingimustes ega kujuta ohtu inimese tervisele ja keskkonnale.

26. septembril-3. oktoobril ja 1.-8 oktoobril 2017 kogutud proovidest tuvastati ruteeniumit vastavalt 10,1 ja 180 mikrobekerelli** kuupmeetris (μBq/m³). Tõravere õhufiltrist leiti 2.-9. oktoobril 214 μBq/m³ ruteeniumit ning Narva-Jõesuu õhufiltrist 3-10. oktoobril 111 μBq/m³ ruteeniumit.

Keskkonnaamet ei seosta õhust leitud ruteeniumit ühegi Eestis asuva ettevõtte ega kiirgustegevusega.

Tehisliku radioisotoobi õhku sattumist uurib ka Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA) ning selleks on palutud liikmesriikidel jagada laboratooriumites mõõdetud tulemusi. Enamus Euroopa riike on teatanud, et tuvastasid nimetatud ajavahemiku õhuproovides ruteeniumit. Aine päritolu on tänase seisuga veel teadmata.   

Atmosfääriosakeste ja aerosoolide radioaktiivsuse seiret viiakse Eestis läbi Harku, Narva-Jõesuu ja Tõravere filterjaamades. Filtreid vahetatakse tavaliselt kord nädalas ja seejärel analüüsitakse gamma-spektromeetriliselt Keskkonnaameti kiirgusosakonna laboris.

Lisaks filterjaamadele on õhu kiirgusseires kasutusel ka automaatsed seirejaamad, mis jäävad küll oma tundlikkuselt alla filterjaamadele, kuid annavad tulemusi praktiliselt reaalajas ja on olulised võimaliku piiriülese radioloogilise mõju avastamisel sündmuste korral naaber- ja lähiriikides. Seiretulemused on jälgitavad aadressil https://www.keskkonnaamet.ee/et/varajane-hoiatamine.

* Ruteenium-106 on radioaktiivse isotoobina tavapäraselt kasutuses meditsiinis. Ruteenium-106 poolestusaeg on 373,6 päeva.

** Bekerell on aktiivsuse mõõtühik. 1 bekerell on 1 aatomituuma lagunemine sekundis.


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media