Language switcher

You are here

Looduses viibija meelespea

Enne loodusesse rändama minekut tasub meelde tuletada peamised põhimõtted, mida looduses järgida.

  • Püüa tegutseda loodusesse jälgi jätmata.
  • Tähistatud/tarastatud eramaal liikumiseks küsi luba omanikult. Põld, istandik ja mesila ei ole matkamiseks.
  • Jalgaratastega võid liikuda teedel ja radadel, mootorsõidukitega (sh maastikusõidukid ja mootorsaanid) võid liikuda ning neid parkida ainult selleks ettenähtud teedel ja parklates. Veekogudel võid sõita sisepõlemismootorita ujuvvahendiga.
  • Kõigil avalikuks kasutamiseks määratud veekogudel on kasutamiseks avatud 4 m laiused kallasrajad. Kui kallasrada on üle ujutatud, on kallasrajaks 2 meetri laiune kaldariba veeseisu piirjoonest. 
  • Metsamarju, seeni, lilli, ravimtaimi, sarapuupähkleid ja muid loodusande, mis ei ole looduskaitse all, võid korjata alati eeldusel, et korjamiskohas on viibimine lubatud. Eramaal, kui see on piiratud ja tähistatud, on loodusandide korjamiseks vajalik maavaldaja luba. 
  • Telgi ja tee lõket ainult selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohtades, lõkkekohast lahkudes kustuta lõke. Kui metsadele on antud tuleohuhoiatus, on lahtise tule tegemine alati keelatud, ka lõkkealustel.
  • Kalapüük on lubatud vastavalt kehtivatele seadustele. Täpsemalt loe Keskkonnaameti kodulehelt
  • Hoia koer looduses rihma otsas.

Kui plaanid külastada kaitstavat ala (rahvusparki, looduskaitseala, maastikukaitseala), siis tuleb arvestada, et kaitstavatel aladel on mitmed tegevused reguleeritud kaitse-eeskirjaga. Eesti kaitsealade piire ja kaitstavate loodusobjektide asukohti näeb Maa-ameti Geoportaalist. Enne kaitseala külastamist tasub lugeda vastava kaitseala kaitse-eeskirja, mis on leitav Riigi Teatajast. Kaitstavatel aladel tegutsemisest saab täpsemalt lugeda ka tegutsemislubade rubriigist.

Kui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, võimalikku keskkonnarikkumist või -õnnetust teata sellest Keskkonnainspektsiooni valvetelefonil 1313.

Hädaabinumber on 112.

Täpsemalt loe looduses liikumise kohta keskkonnaseadustiku üldosa seadusest. Kaitsealade ja matkaradade kohta leiad põnevat lugemist ka Keskkonnaameti trükiste rubriigist.

Turvalist ja meeleolukat looduse avastamist!

Päikeseloojang Kaugatoma-Lõo maastikukaitsealal Saaremaal. Foto: Allar LiivPäikeseloojang Kaugatoma-Lõo maastikukaitsealal Saaremaal. Foto: Allar Liiv


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media